1.08.2017r.

W dniu  31.lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 5/2017, 6/2017, 7/2017 oraz 8/2017. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 5/2017 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD

W ramach konkursu 5/2017r. z zakresu tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD wpłyneło 0 wniosków

Nabór 6/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 7/2017 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:


Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 8/2017 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej:


Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD

24.07.2017r.

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 18 lipca 2017r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

1. w ramach konkursu 5/2017r. z zakresu tworzenia inkubatorów prztwórstwa spozywczego na obszarze LGD 0 wniosków,

2. w ramach konkursu 6/2017r. z zakresu budowy lub przebudowy ogólodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 8 wniosków,

3. w ramach konkursu 7/2017r. z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 2 wnioski,

4. w ramach konkursu 8/2017r. z zakresu budowy lub przebudowy ogólodostepnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 12 wniosków,

Planowany termin Posiedzenia Rady SSS LGD podczas którego wnioski zostana ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru to 31.07.2017r.

 

24.07.2017r.

W dniu 31 lipca 2017 roku od godz. 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołał  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017.