Aktualności

Projekt 7.4 POKL - nabór wykładowców/trenerów na szkolenia zawodowe

26.11.2014r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania – Beneficjent projektu oraz Partner – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłaszają nabór wykładowców/trenerów na szkolenia zawodowe:

- FLORYSTA - ogłoszenie tutaj
- KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH - ogłoszenie tutaj
- OBSŁUGA KLIENTA Z ELEMENTAMI FAKTUROWANIA I OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ - ogłoszenie tutaj

realizowane w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni bez barier" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

Raport - badanie ewaluacyjne 2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym badania ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR.

Raport do pobrania tutaj

Informacja - 8.3 POIG

Aktualności dotyczące projektu 8.3 POIG "Internet w każdym zakątku obszaru LGD" zamieszczane będą w zakładce 8.3 POIG.

Więcej artykułów…

  1. Informacja - 7.4 POKL