Aktualności

Komunikat

Informujemy, że w okresie wakacyjnym biuro LGD czynne będzie w godzinach 7:00 - 15:00.

Zakończono adaptację terenu w Poniatowie

01.07.2015r.

Zakończono adaptację terenu w Poniatowie pod potrzeby centrum aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców obszaru LGD (zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego „Łączy nas historia, tradycja i natura").

IMAG0147

W dniu 26 czerwca br. miał miejsce inauguracyjny festyn produktu lokalnego. Wystawcy z gmin członkowskich prezentowali swoje wyroby kulinarne (smalec z ogórkiem małosolnym, wędliny, pieczywo i ciasta) oraz rękodzielnictwa ludowego opartego głównie na koronkarstwie. Na koszt organizatorów wszyscy obecni mogli delektować się tradycyjną polską grochówką. Dla najmłodszych zorganizowano bezpłatny park rozrywki, rozdawano gadżety i słodycze. Przed festynem odbył się konkurs wędkarski, którego laureaci otrzymali nagrody w dwóch kategoriach. Imprezie towarzyszył wystąp solistki Sylwii Lewandowskiej, a konferansjerka i animatorzy przygotowali dla dzieci atrakcyjne zabawy i konkursy. Na zakończenie imprezy z nowo zainstalowanego pomostu dzieci puściły na Wkrze wianki.

IMAG0149

 

Konferencja ,,Sukces zawodowy połączony z integracją”

16.06.2015r.

DSC 4504W dniu 12 czerwca 2015 roku w Żurominie odbyła się konferencja "Sukces zawodowy połączony z integracją". Kończy ona partnerski projekt Aktywni niepełnosprawni bez barier Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Celem przedsięwzięcia było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności kluczowych u 30 osób niepełnosprawnych z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego. Realizatorem działań w imieniu WUP w zakresie zarządzania projektem i poradnictwa zawodowego była Filia WUP w Ciechanowie a wsparcie psychologiczne udzielał specjalista z Filii WUP w Płocku. Program konferencji składał się z dwóch części. W pierwszej, która miała miejsce w restauracji ,,U Rucińskich" w Żurominie znalazły się wystąpienia przedstawicieli partnerów, uczestników projektu, organizatorów praktyk (pracodawców) i zaproszonych gości, w tym między innymi Starosty Żuromińskiego i wójtów. Na zakończenie części oficjalnej, uczestnikom projektu wręczono zaświadczenia potwierdzające odbyty staż, a pracodawcom i innym realizatorom działań dyplomy uznania za wkład w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Druga część to spotkanie integracyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Dworek nad Wkrą" w Brudnicach, w ramach którego na uwagę zasługiwał występ solistki Sylwii Lewandowskiej.

DSC 4540   DSC 4574

UWAGA

Informujemy, że zmianie uległ termin Festynu Produktu Lokalnego w Poniatowie. Impreza odbędzie się w dniu 26.06.2015r.  Program festynu nie uległ zmianie.

Informacja o wyborze ofert

09.06.2015r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych:

- na wynajem, montaż i demontaż namiotów wraz z wypożyczeniem stołów i ław podczas imprezy kulturalnej pn. „Festyn Produktu Lokalnego" w ramach projektu współpracy „Łączy nas historia, tradycja i natura" wpłynęły dwie oferty. Po zapoznaniu się z nimi dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo. Została nią oferta złożona przez firmę Dobre Strony Michał Bielecki, Jabłonna 73b, 23-114 Jabłonna;

- dotyczących usługi występu zespołu muzycznego na imprezie kulturalnej pn. „Festyn Produktu Lokalnego" w ramach projektu współpracy „Łączy nas historia, tradycja i natura" wpłynęły dwie oferty. Po zapoznaniu się z nimi dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo. Została nią oferta złożona przez firmę Agencja Artystyczna Sylwia Lewandowska, ul. Graniczna 14A, 06-400 Ciechanów;

- na obsługę artystyczno - animacyjną imprezy kulturalnej pn. „Festyn Produktu Lokalnego" w ramach projektu współpracy „Łączy nas historia, tradycja i natura" wpłynęło pięć ofert. Po zapoznaniu się z nimi dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo. Została nią oferta złożona przez firmę HopaHop Aneta Betlewicz, ul. Kwiatowa 15, 06-450 Glinojeck.