Aktualności

Informacja dla Beneficjentów "Małych Projektów"

12.01.2015r.

Szanowni Państwo, przypominamy, iż Beneficjenci działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu "małych projektów", zobowiązani są zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy do składania do siedziby Samorządu Województwa ankiety monitorującej z realizowanego projektu.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 w przypadku, gdy beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1 % pobranej kwoty pomocy (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy)

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- "małe projekty" znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.mazovia.pl.

Ankiety monitorujące dostępne są na stronie:

http://www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/funkcjonowanie_lokalnej_grupy_dzialania/wdrazanie_lokalnych_strategii_rozwoju.html

 

Raport - badanie ewaluacyjne 2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym badania ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR.

Raport do pobrania tutaj

Informacja - 8.3 POIG

Aktualności dotyczące projektu 8.3 POIG "Internet w każdym zakątku obszaru LGD" zamieszczane będą w zakładce 8.3 POIG.

Informacja - 7.4 POKL

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni bez barier" w ramach działania 7.4 POKL, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego (z wyłączeniem miasta Ciechanów i Mława).

Informacje dotyczące w/w projektu zamieszczane są w zakładce
„Projekty PO KL".