Aktualności

Projekty dokumentów

13.10.2015r.

e77c42b294824a0fd96615ce3f0632e4 XLPoniżej zamieszczono projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Aby zebranie przebiegło sprawnie prosimy o zgłaszanie uwag do projektów do dnia 20 października 2015r. za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Projekt Statutu
Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków
Projekt Regulaminu Rady Stowarzyszenia
Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej
Projekt Regulaminu Zarządu

Walne Zebranie Członków

05.10.2015r.

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy
– Lokalna Grupa Działania
-wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Słonecznym Dworku w Chamsku ul. Parkowa 1 (Gmina Żuromin) w dniu 23 października 2015 roku. Początek posiedzenia o godz. 12.00. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 23 października 2015 roku o godzinie 12.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w składzie Rady LGD.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nowego składu Rady LGD.
6. Omówienie założeń projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 .
7. Dyskusja i przedstawianie propozycji zmian do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
8. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Stowarzyszenia.
10. Przestawienie propozycji zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
12. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Zarządu.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia.
14. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.
16. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
18. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia.
19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia.
20. Dyskusja i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Podpisanie umowy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” PROW 2014-2020

indeksW dniu 16 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Janinę Ewę Orzełowską - Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, reprezentowanym przez Pana Józefa Bogusława Kuczyńskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Sławomira Wiśniewskiego – Członka Zarządu – Skarbnika Stowarzyszenia.

 

Konsultacje społeczne

24.09.2015r.

hPrzewodniczący Rady i pracownicy biura prowadzili kolejne konsultacje ze społecznością gmin członkowskich LGD. Spotkania mają na celu analizę SWOT oraz zdiagnozowanie problemów i propozycji przedsięwzięć, które pozwolą określić podstawowe wskaźniki w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje odbyły się w Lidzbarku, Szreńsku, Wiśniewie, Siemiątkowie, Radzanowie, Lipowcu Kościelnym i Kuczborku. Cykl zakończą konsultacje w Bieżuniu i Lutocinie w dniu 25 września br.

   i

Konsultacje społeczne trwają

09.09.2015r.

IMG 0883Przypominamy, że Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania przeprowadza konsultacje społeczne dla mieszkańców w każdej gminie członkowskiej LGD. Spotkania odbyły się już w Glinojecku, Strzegowie, Lubowidzu i Żurominie. Najbliższe odbędzie się 11.09.2015r. w Lidzbarku. Cykl spotkań ma na celu wypracowanie pomysłów i kierunków działań w okresie unijnego programowania PROW 2014-2020. Konsultacje społeczne są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

IMG 0866  IMG 0875

IMG 0879  IMG 0887