18.09.2018r.

partnerstwoW dniu 17.09.2018r. 5 sygnatariuszy podpisało porozumienie, którego celem jest współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu ciechanowskiego. Umowę podpisali: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, Oddział Terenowy Towarzystwa Polsko-Estońskiego, Mazowiecka Izba Gospodarcza oraz Powiat Płoński.

W dokumencie strony zobowiązały się do wspólnych działań w następujących obszarach: zmniejszania poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym, w tym poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, zwiększania potencjału podmiotów ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości w subregionie, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, wzrostu świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej, rozwoju turystyki i promocji subregionu, działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, w tym poprzez promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, budowania pozytywnego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu.

10.08.2018

 

PLAKAT BIAŁE TŁO OSTATECZNA WERSJA DO DRUKU 1

Wszelkie informacje odnoście projektu 9.1 RPO WM Razem nie damy się wykluczyć znajdują sie w zakładce Projekty/Razem nie damy się wykluczyć

UWAGA 800x400 730x300 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21.06.2018r. zmianie uległ numer kontaktowy do biura Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Zamiast 23 672 13 79 prosimy dzwonić pod nr: 23 672 13 82.

20.06.2018

 

„Przyroda nie zna granic – współpraca między Welskim Parkiem Krajobrazowym i Naturpark Drömling", pod takim hasłem odbyła się konferencja która podsumowała 20 lat partnerstwa między parkami krajobrazowymi z Polski i Niemiec. Jubileuszowe uroczystości z udziałem przedstawicieli władz naszego LGD miały miejsce 7.06.2018 r. w Trzcinie w Domach Konesera. W części pierwszej prelegenci przedstawili historię i dotychczasowe efekty współpracy w zakresie polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, realizowane w subregionie ciechanowskim i gminie Lidzbark przedsięwzięcia partnerskie i ich wpływ na sytuację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ochronę środowiska naturalnego. Ciekawe były prezentacje przedstawicieli nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza oraz Nadleśniczego z Lidzbarka na temat siedliska oraz gatunków fauny i flory Welskiego Parku Krajobrazowego. Miłym akcentem było wręczenie przez naszych przedstawicieli dyrektorom obydwu parków pamiątkowych rycin. Impreza była również okazją omówienia z przedstawicielami strony niemieckiej szczegółów wyjazdów studyjnych młodzieży, przedstawicieli samorządów, instytucji rynku pracy i pracodawców z subregionu ciechanowskiego w ramach projektu współpracy.

 

DSC02047

DSC02048