Aktualności

Wielkie sprzątanie rzeki Wkry

20.04.2015r.

W imieniu Stowarzyszenia Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA zachęcamy do wzięcia udziału w Wielkim sprzątaniu rzeki Wkry. Akcja obejmuje swoim zasięgiem tereny gmin: Radzanów, Strzegowo, Sochocin, Joniec, Pomiechówek. Celem jej jest sprzątanie Wkry, a także integracja członków stowarzyszenia oraz mieszkańców terenów nadwkrzańskich przy wsparciu urzędów gmin.

Targi Pracy i Edukacji w Żurominie

16.04.2015r.

862618178W dniu 9 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania wzięli udział w charakterze wystawcy w kolejnej edycji Targów Pracy i Edukacji. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów powiatowych urzędów pracy, reprezentantów szkół oraz pracodawców.

Targi skierowane były do osób poszukujących zatrudnienia, a także osób młodych, stojących przed wyborem dalszej drogi kariery zawodowej. Wystawcami były m.in. szkoły wyższe, policealne i średnie, instytucje pożytku publicznego, a także przedsiębiorcy, którzy oferowali zatrudnienie w branży produkcyjnej, usługowej i handlowej. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia informowali m.in. o organizowanych i prowadzonych akcjach promujących obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Targi cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem nie tylko ze strony młodzieży.

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

10.04.2015r.

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie, ul. Mławska 4 w dniu 27 kwietnia 2015 roku. Początek posiedzenia o godz. 11.30                  (w przypadku braku quorum drugie Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 12:00).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2014.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2014 r. i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.
7. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia propozycji planu pracy Stowarzyszenia na 2015 r.
8. Przyjęcie stosownych Uchwał.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Dyskusja i wolne wnioski

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.

 

Wystawa Wielkanocna

31.03.2015r.

W dniu 27 marca br. w Hali Sportowej w Siemiątkowie po raz IV odbyła się Wystawa Wielkanocna zorganizowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.
W tym roku zaprezentowało się 29 wystawców z terenu objętego lokalną strategią rozwoju. Celem wystawy było propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, prezentacja bogactwa zasobów artystycznych i kulinarnych, aktywizacja społeczeństwa, a także wyłonienie laureatów konkursów na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne oraz najładniejszy koszyczek wielkanocny (kategoria dorosłych oraz po raz pierwszy dzieci).
Oficjalną część rozpoczął Starosta Żuromiński – pan Jerzy Rzymowski. Po nim głos zabrał Wójt Gminy Siemiątkowo – pan Piotr Kostrzewski oraz Honorowy Prezes Stowarzyszenia – pan Andrzej Długołęcki, który przywitał zebranych, przestawił ideę wystawy oraz złożył wszystkim przybyłym życzenia świąteczne.
Wszystkie osoby, które przybyły na Wystawę mogły podziwiać pięknie udekorowane stoły oraz próbować przygotowanych potraw. Jak co roku nie mogło zabraknąć występów regionalnych zespołów. Wystawcy, biorący udział w konkurach wykazali się dużą inwencją twórczą oraz zaangażowaniem w przygotowaniu swoich ciast i koszyczków. Powołana do wyłonienia laureatów Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie.

DSC 3689  DSC 3778  DSC 3874         DSC 3834

Laureatami w konkursie na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne zostali:
I miejsce - Klub Seniora ALEBABKI w Wiśniewie
II miejsce - Klub Seniora w Sarnowie
III miejsce – Klub Seniora w Ościsłowie
Wyróżnienie - Klub Seniora Gorące Serca w Lipowcu Kościelnym
Wyróżnienie - Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzborzu

W konkursie na najładniejszy koszyczek wielkanocny – GRUPA DOROŚLI zwyciężyli:
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Zdrojku
II miejsce - Klub Seniora "Wesoła Paczka" w Kuczborku
III miejsce – Sołectwo Ościsłowo
Wyróżnienie - Koło Gospodyń w Niedzborzu
Wyróżnienie - Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie

W konkursie na najładniejszy koszyczek wielkanocny – GRUPA DZIECI zwyciężyli:
I miejsce - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
II miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie
III miejsce – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku
Wyróżnienie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "PROMYK" w Glinojecku
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Siemiątkowie - GIMNAZJUM

Oprócz nagród głównych wszystkim wystawcom wręczono pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za tak liczne przybycie!

 

Komunikat

27.02.2015r.

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).

Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.