Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW

22.04.2014r.WAZNE1

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz ,, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 13 maja 2014r. do dnia 30 maja 2014r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 lub w biurach terenowych:
- w Żurominie, ul. Lidzbarska 27A, w poniedziałki w godz. 07.30 – 10.30, pok. 16
- w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, w poniedziałki w godz. 12.00 – 15.00.
Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013)

III. Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania i określone w LSR dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz ,, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej na stronie www.ssslgd.pl

IV. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest na stronie internetowej www.ssslgd.pl

V. Limit dostępnych środków:
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Limit dostępnych środków na wsparcie w ramach niniejszego konkursu wynosi ogółem 443 083,06 zł. Wysokość przyznanej pomocy na realizację operacji dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 300 000,00 zł. Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych projektu poniesionych przez Beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 20 tys. złotych kosztów kwalifikowanych.

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Limit dostępnych środków na wsparcie w ramach niniejszego konkursu wynosi ogółem 335 322,48 zł. Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych projektu poniesionych przez Beneficjenta, a całkowity planowany koszt operacji wynosi nie więcej niż 100 000,00 złotych.

VI. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:
Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu
ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.
3. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30%.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 tel.: 23 672-13-79, fax. :23 672-13-82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 12.04.2013 r.

Wzory wniosków i załączniki

Fiszka projektowa

Kryteria wyboru

Wykaz dokumentów do wyboru operacji przez LGD

 Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Wzory wniosków i załączniki

Fiszka projektowa

Kryteria wyboru

Wykaz dokumentów do wyboru operacji przez LGD

III Wystawa Wielkanocna za nami

15.04.2014r.

W dniu 11 kwietnia w Hali Sportowej w Lidzbarku już po raz trzeci odbyła się Wystawa Wielkanocna zorganizowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Zainteresowanie tego typu imprezami jest coraz większe. W tym roku zaprezentowało się 30 wystawców z terenu objętego lokalną strategią rozwoju. Celem wystawy było propagowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, prezentacja bogactwa zasobów artystycznych, rzemieślniczych i kulinarnych z obszaru LGD, popularyzacja tradycji i kultury wielkanocnej, aktywizacja społeczeństwa, a także wyłonienie laureatów konkursów na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną oraz najładniejszą pisankę.

III Wystawę Wielkanocną otworzyli Prezes SSS-LGD - Pan Jarosław Stefański, Przewodniczący Rady LGD - Pan Andrzej Długołęcki, a także Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark - Pan Jan Rogowski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Pana Gustawa Marka Brzezina - Wicemarszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Dyrektora Ciechanowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Pana Jakuba Gwoździka, Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz Burmistrzów i Wójtów Gmin Członkowskich. Wszystkie osoby, które przybyły na Wystawę mogły podziwiać pięknie udekorowane stoły oraz próbować przygotowanych potraw. Jak co roku nie mogło zabraknąć występów regionalnych zespołów. Wystawcy, biorący udział w konkurach wykazali się dużą inwencją twórczą oraz zaangażowaniem w przygotowaniu swoich potraw i wykonaniu ozdób. Powołane Jury miało niełatwe zadanie, aby wyłonić zwycięzców.

20140411 111556

Laureatami w konkursie na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną zostali:
I miejsce - Klub Seniora „Gorące Serca" w Lipowcu Kościelnym
II miejsce - Koło Gospodyń w Turzy Wielkiej
III miejsce - Klub Seniora w Glinojecku

W konkursie na najładniejszą pisankę zwyciężyli:
I miejsce - Klub Seniora w Zielonej
II miejsce - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Promy" w Glinojecku
III miejsce - Pani Ewa Sławińska z Lidzbarka

Oprócz nagród głównych wszystkim wystawcom wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za tak liczne przybycie!

Więcej zdjęć do obejrzenia w galerii

 

Zapytanie cenowe

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie: zapewnienie noclegu, pełnego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad x 2, kolacja, przerwa kawowa x 2); wynajem Sali konferencyjnej wraz z udostępnieniem sprzętu multimedialnego dla grupy 15 osób.

Do pobrania treść zapytania tutaj

Targi Pracy i Edukacji w Żurominie

10.04.2014r.

zdjecie
W dniu 4 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania wzięli udział w charakterze wystawcy podczas Targów Pracy i Edukacji. Tak jak w zeszłym roku odbyły się one w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Żurominie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Uroczystego otwarcia Targów dokonał starosta żuromiński Pan Janusz Welenc. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów powiatowych urzędów pracy, reprezentantów szkół oraz pracodawców.
W tegorocznych targach udział wzięły m.in. szkoły wyższe, policealne i średnie, instytucje pożytku publicznego, a także przedsiębiorcy. Nie mogło zabraknąć stoiska naszego Stowarzyszenia. Przedstawiciele SSS - LGD informowali o możliwości składania wniosków na zbliżający się nabór wniosków z działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", a także o organizowanych i prowadzonych akcjach promujących obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Targi cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem nie tylko ze strony młodzieży.

 

III Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia

08.04.2014r.

20140405 095919W miniony weekend (4-6 kwietnia) w Centrum MT Polska w Warszawie odbyły się III Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia" i II Targi Agroturystyka. Około 190 wystawców z całej Polski miało możliwość zaprezentowania swoich lokalnych specjałów, ekologicznych i rzemieślniczych wyrobów, naturalnych kosmetyków i ręcznie robionej biżuterii.

Nie mogło zabraknąć ofert gospodarstw agroturystycznych oraz stoisk lokalnych grup działania, w tym naszego Stowarzyszenia. Pracownicy SSS-LGD informowali zainteresowanych m.in. o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju oraz o organizowanych wydarzeniach promocyjno - kulturalnych. Na naszym stoisku obok materiałów informacyjno - promocyjnych znalazła się również oferta Gospodarstwa Agroturystycznego „Dworek nad Wkrą" mieszczącego się w Brudnicach. Duża atrakcją były występy przedstawicieli grupy tanecznej „TatankaART" z Żuromina. Stoisko SSS - LGD cieszyło się dużym zainteresowaniem. Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego p. Zofia Leszczyńska częstowała przybyłych gości własnymi wypiekami oraz potrawami regionalnymi, a Indianie zachęcali do wspólnej zabawy przy tańcu POWWOW.

Organizatorzy targów przewidzieli dla zwiedzających i wystawców szereg atrakcji takich jak pokazy kulinarne, ekologiczne warsztaty i konkursy. Targi cieszyły się ogromnym powodzeniem. Równolegle z Targami „Regionalia" zorganizowane zostały Targi LATO, które dostarczyły pomysłów na sezon wiosenno-letni.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji