Aktualności

Raport - badanie ewaluacyjne 2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym badania ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR.

Raport do pobrania tutaj

Informacja - 8.3 POIG

Aktualności dotyczące projektu 8.3 POIG "Internet w każdym zakątku obszaru LGD" zamieszczane będą w zakładce 8.3 POIG.

Informacja - 7.4 POKL

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni bez barier" w ramach działania 7.4 POKL, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego (z wyłączeniem miasta Ciechanów i Mława).

Informacje dotyczące w/w projektu zamieszczane są w zakładce
„Projekty PO KL".