Aktualności

Spotkanie partnerów w Filii WUP w Ciechanowie

Złożenia organizacyjne Pierwszego Subregionalnego Forum Przedsiębiorczości były tematem narady zorganizowanej w dniu 23 czerwca br. w siedzibie ciechanowskiej Filii WUP. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Ciechanowie, Mławie, Płońsku i Żurominie , kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, LGD „Przyjazne Mazowsze" i LGD „Północne Mazowsze". Ze strony gospodarza udział wzięli Dyrektor Filii a także kierownicy Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Partnerzy jednomyślnie ustalili, że łagodzenie skutków bezrobocia poprzez samozatrudnienie oraz wspomaganie powstawania miejsc pracy jest związane z celami określonymi w lokalnych strategiach rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania. W dokumentach tych w rozdziale „Zintegrowanie" znajdują się zapisy dotyczące wspierania działań instytucji rynku pracy w zakresie partnerskich przedsięwzięć skierowanych na promocję i rozwój przedsiębiorczości. Dlatego też z uznaniem przyjęto pomysł zorganizowania Forum Przedsiębiorczości jako przedsięwzięcia mającego na celu udzielenie przedsiębiorcom i osobom planującym uruchomienie działalności gospodarczej pomocy informacyjno - doradczej w zakresie pozyskiwania publicznych środków finansowych unijnych i krajowych. Uzgodniono, że pierwsze Forum będzie zorganizowane przez Filię WUP, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie i trzy LGD w Mławie w miesiącu październiku 2016 r. przy wsparciu pozostałych instytucji tj. Powiatowych Urzędów Pracy w Ciechanowie, Płońsku i Żurominie oraz Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych. Uczestnikami Forum będą przedsiębiorcy z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, działdowskiego i przasnyskiego planujący tworzenie nowych miejsc pracy oraz osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej. Jednocześnie przyjęto program, na który maja się składać: posiedzenie plenarne o tematyce „Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy" oraz „Jak i gdzie szukać środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej", indywidualne doradztwo specjalistów z instytucji dysponujących środkami finansowymi, dyskusje panelowe i warsztaty. Na zakończenie spotkania uzgodniono podział zadań partnerów na najbliższy okres oraz ustalono termin kolejnego spotkania organizacyjnego na początku września br.

Uwaga - zmiana numeru rachunku bankowego do opłat składek członkowskich

21.06.2016r.

Informujemy, że od dnia 21.06.2016 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego do opłat składek członkowskich.

Nowy numer rachunku: 06 1750 0012 0000 0000 3336 8868

 W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat składek na w/w numer.

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Poniżej znajduje się do pobrania Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Harmongram planowanych naborów

Przedstawiciele LGD na VI Targach Pracy w Mławie

image28.04.2016r.

Kolejne już  VI Targi Pracy odbyły się 21 kwietnia br. w mławskiej Hali Sportowej. Rekordowa liczba pracodawców zaoferowała bezrobotnym i poszukującym pracy ponad 500 miejsc zatrudnienia. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem - według szacunków PUP w Mławie tegoroczną edycję targów odwiedziło blisko 1500 osób.

Zainteresowani mogli również skorzystać z porad specjalistów w dziewięciu punktach konsultacyjnych. Informacji i porad udzielali również przedstawiciele  Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Targi były pierwszą masową imprezą, podczas której mieszkańcom z obszaru LGD mogliśmy przedstawić założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, a w szczególności zakres przedsięwzięć skierowanych do pracodawców oczekujących wsparcia publicznego na rozwój miejsc pracy i bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 - 2020

Do pobrania LSR