Aktualności

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszelkie informacje umieszczane są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

Spotkania konsultacyjne

04.08.2015r.

W związku z przystąpieniem do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na 2014-2020 zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w każdej gminie członkowskiej LGD (łącznie 13 spotkań) wg harmonogramu poniżej.

Celem spotkań jest wypracowanie pomysłów i kierunków działania w okresie unijnego programowania PROW 2014-2020, co pomoże w opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju naszego obszaru, pozyskaniu funduszy na realizację kolejnych projektów i właściwym zaplanowaniu wydatkowania unijnych środków.

 

Komunikat

Informujemy, że w okresie wakacyjnym biuro LGD czynne będzie w godzinach 7:00 - 15:00.

Zakończono adaptację terenu w Poniatowie

01.07.2015r.

Zakończono adaptację terenu w Poniatowie pod potrzeby centrum aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców obszaru LGD (zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego „Łączy nas historia, tradycja i natura").

IMAG0147

W dniu 26 czerwca br. miał miejsce inauguracyjny festyn produktu lokalnego. Wystawcy z gmin członkowskich prezentowali swoje wyroby kulinarne (smalec z ogórkiem małosolnym, wędliny, pieczywo i ciasta) oraz rękodzielnictwa ludowego opartego głównie na koronkarstwie. Na koszt organizatorów wszyscy obecni mogli delektować się tradycyjną polską grochówką. Dla najmłodszych zorganizowano bezpłatny park rozrywki, rozdawano gadżety i słodycze. Przed festynem odbył się konkurs wędkarski, którego laureaci otrzymali nagrody w dwóch kategoriach. Imprezie towarzyszył wystąp solistki Sylwii Lewandowskiej, a konferansjerka i animatorzy przygotowali dla dzieci atrakcyjne zabawy i konkursy. Na zakończenie imprezy z nowo zainstalowanego pomostu dzieci puściły na Wkrze wianki.

IMAG0149

 

Konferencja ,,Sukces zawodowy połączony z integracją”

16.06.2015r.

DSC 4504W dniu 12 czerwca 2015 roku w Żurominie odbyła się konferencja "Sukces zawodowy połączony z integracją". Kończy ona partnerski projekt Aktywni niepełnosprawni bez barier Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Celem przedsięwzięcia było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności kluczowych u 30 osób niepełnosprawnych z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego. Realizatorem działań w imieniu WUP w zakresie zarządzania projektem i poradnictwa zawodowego była Filia WUP w Ciechanowie a wsparcie psychologiczne udzielał specjalista z Filii WUP w Płocku. Program konferencji składał się z dwóch części. W pierwszej, która miała miejsce w restauracji ,,U Rucińskich" w Żurominie znalazły się wystąpienia przedstawicieli partnerów, uczestników projektu, organizatorów praktyk (pracodawców) i zaproszonych gości, w tym między innymi Starosty Żuromińskiego i wójtów. Na zakończenie części oficjalnej, uczestnikom projektu wręczono zaświadczenia potwierdzające odbyty staż, a pracodawcom i innym realizatorom działań dyplomy uznania za wkład w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Druga część to spotkanie integracyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Dworek nad Wkrą" w Brudnicach, w ramach którego na uwagę zasługiwał występ solistki Sylwii Lewandowskiej.

DSC 4540   DSC 4574