09.11.2023r.

wyjazd relacja

 

 

 W dniach 6-8 listopada br. razem z naszymi lokalnymi liderami m.in. członkami stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora, przedsiębiorcami, przedstawicielami JST wzięliśmy udział w wyjeździe studyjnym po obszarze Granitowego Szlaku (województwo dolnośląskie). Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Kreatywni liderzy w działaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Program wyjazdu obejmował m.in:
– wizytę w Centrum Turystycznym Granitowego Szlaku, gdzie poznaliśmy ideę powołania podmiotu gospodarczego – Granitowy Szlak Sp. z o.o.;
– prezentację Winnicy Silesian w Bagieńcu;
– zwiedzanie Pałacu Morawa, który otrzymał wsparcie w ramach wdrażania LSR;
– wizytę w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, które dzięki funduszom UE odnowiło infrastrukturę;
– wizytę w zagrodzie edukacyjnej nagrodzonej w konkursie „Rolnik-Farmer Roku”- odkrywanie tajemnic „Dyniowego Zakątka”
– nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu;
– wizytę w Centrum Aktywności Społecznej „Karmel” w Strzegomiu, gdzie organizacje pozarządowe rozwijają swoje pasje i zainteresowania.

 

Najważniejszym celem wyjazdu było zapoznanie jego uczestników z działalnością innych podmiotów, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno – ekonomicznej, nabycie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń.
Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej wrócili z dobrym humorem, motywacją do działania na rzecz rozwoju obszaru SSS-LGD, a także inspiracjami i dobrymi praktykami, które mamy nadzieję wykorzystywać w przyszłości.

 

kreska

Podkategorie