indeksW dniu 16 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Janinę Ewę Orzełowską - Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, reprezentowanym przez Pana Józefa Bogusława Kuczyńskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Sławomira Wiśniewskiego – Członka Zarządu – Skarbnika Stowarzyszenia.

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszelkie informacje umieszczane są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020