Wysokość środków przeznaczona na szkolenia Członków Rady i pracowników Biura w latach 2016-2018

2016 rok

2017 rok

2018 rok

 

7 834,06 zł

4 719,90 zł

13 296,01 zł

Wydatki na szkolenia Członków Rady i pracowników Biura

170 493,73 zł

294 252,67 zł

283 412,14 zł

Wydatki ogółem kwoty 19.4

Razem lata 2016-2018

Szkolenia - 25 849,97 zł

Kwota ogółem 19.4 - 748 158,54 zł