Wnioski PROW na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje, że została udostępniona pełna dokumentacja aplikacyjna przygotowana dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wnioski podzielone są na trzy grupy:
I. dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz projektów grantowych,
II. dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
III. dla projektów grantowych (Wnioskodawcą może być wyłącznie lokalna grupa działania).

Poniżej link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na której udostępniono dokumentację:

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA - PODDZIAŁANIE 19.2 PROW 2014-2020

Szanowni Państwo

Biuro LGD informuje, iż bezpośrednie doradztwo dla Beneficjentów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (23 672 13 79). Prowadzenie harmonogramu spotkań ma na celu zapewnienie sprawnej i niekolidującej z innymi spotkaniami usługi doradczej. 

Termin spotkania wraz z godziną można ustalić również drogą e-mail pisząc bezpośrednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zostanie on potwierdzony pisemnie przez pracownika Biura.

Przed naborami wniosków będziemy organizowali dla Państwa również bezpłatne szkolenia w odniesieniu do poszczególnych działań.

Informacje o terminach szkoleń zamieszczane będą w Aktualnościach oraz zakładce: SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW.

W trakcie trwania naborów wniosków prowadzone będzie doradztwo w biurach terenowych. O miejscu i terminie dyżurów będziemy informowali na bieżąco.

Zapraszamy do korzystania z pomocy.

Biuro LGD czynne pn.-pt. w godz. 8:00-16:00

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 180 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 82 466,54 zł.;

- imprezy na obszarze LSR / 326 708,11 zł;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejącychprzedsiębiorstwach/240 000,00 zł;

- zakładanie działalności gospodarczej/ 360 000,00 zł;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 97 007,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 506 363,88 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 0,00 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 491 920,50 zł

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 50 000,00 tys.;
- zakładanie działalności gospodarczej / 240 000,00 zł.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 240 000,00 zł
 


- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 85 000,00zł.;

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00 zł.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00zł.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 0,00 zł.

-

-

-

II


-

-

-

2019

I

- zakładanie działalności gospodarczej /900 00,00zł.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiebiorstwach / 458 800,00zł

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska/ 0,00 zł

-wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług/ 0,00zł

- uruchomienie działalności gospodarczych w zakresie branży turystycznej/ 0,00zł

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych/ 400 000,00zł

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie/ 0,00zł

-

-

-

II

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 890 333,65 zł

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 000,00 zł

- imprezy na obszarze LSR / 402 436,89zł

- operacje promujące teren LGD / 200 000,00zł

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 200 000,00 zł.;

- zakładanie działalności godpodarczej / 420 000,00 zł

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 420 844,00 zł

-

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 322 126,43.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 150 000,00zł

-

-

-

II

- szkolenie z zakresu ochrony środowiska / 50 000,00zł

-

-

-

2021

I

- warsztaty mieszkańców / 101 993,00 zł
-

-

-

II

 -


-

-

2022

I

- zakładanie działalności gospodarczej / 300 000,00zł

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 340 000,00 zł

- wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu 140 000,00zł

-

-

-

II


- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 100 000,00 zł

- imprezy na obszarze LSR / 150 000,00zł.

-

-

-

2023

I

-

-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.