Prezes Honorowy - Andrzej Długołęcki

Zarząd

 1. Jarosław Stefański - Prezes Zarządu
 2. Barbara Piliszek - W-ce Prezes Zarządu
 3. Eugeniusz Majewski - W-ce Prezes Zarządu
 4. Sylwia Sańko - W-ce Prezes Zarządu
 5. Sławomir Wiśniewski - Skarbnik
 6. Grażyna Zakrzewska - Członek Zarządu

Rada

Przewodniczący Rady LGD:

1. Andrzej Długołęcki

 Wiceprzewodnicząca Rady LGD:

2. Joanna Hajdas

Członkowie Rady LGD:

3. Gwoździk Jakub
4. Hoxha Aldi
5. Kwiatkowski Piotr
6. Leszczyńska Zofia
7. Nowakowski Rafał

8. Poniewski Tomasz
9. Przybyłkiewicz Daniel
10. Robakiewicz Bożena
11. Wąsiewski Mariusz
12. Wólf Anna
13. Zalewska Renata
14. Żakiewicz Anna
15. Żerański Witold

Komisja Rewizyjna

 1. Ewa Marciszek - Przewodnicząca Komisji
 2. Jerzy Omieciński - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Krzysztof Główczyński - Członek Komisji
 4. Dariusz Bobiński - Członek Komisji
 5. Marek Wilkowski - Członek Komisji