Zachęcamy Beneficjentów do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dla uczestników spotkań kampanii informacyjno-promocyjnej. Dostarczone przez państwa informacje pozwolą sprawnie realizować LSR. 

Ankieta do pobrania w poniższym linku.

Ankieta Ewaluacyjna dla uczestników spotkań

 

 

 

W związku z prowadzonym przez Biuro SSS-LGD doradztwem dla osób chcących pozyskać dotacje z PROW 2014-2020 oraz chęcią podnoszenia jakości świadczonego przez pracowników doradztwa, zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Posłuży ona ocenie udzielonego doradztwa. 

Link do ankiety poniżej:

Ankieta monitorująca jakość udzielanego doradztwa

 

 

Zachęcamy Beneficjentów do wypełnienia ankiety, dostarczone przez państwa informacje pozwolą  sprawnie realizować LSR. 

Ankieta do pobrania w poniższym linku.

Ankieta monitorująca