Stan na dzień 29.06.2017 r.

Zarząd


Jarosław Stefański - Prezes Zarządu
Barbara Piliszek - W-ce Prezes Zarządu
Eugeniusz Majewski - W-ce Prezes Zarządu
Sławomir Wiśniewski - Skarbnik
Grażyna Zakrzewska - Członek Zarządu
Sylwia Sańko - Członek Zarządu

Rada


Przewodniczący Rady LGD:

Andrzej Długołęcki


Wiceprzewodnicząca Rady LGD:

Joanna Hajdas


Członkowie Rady LGD:

Gwoździk Jakub
Hoxha Aldi
Kwiatkowski Piotr
Leszczyńska Zofia
Nowakowski Rafał
Poniewski Tomasz
Przybyłkiewicz Daniel
Robakiewicz Bożena
Wąsiewski Mariusz
Wólf Anna
Zalewska Renata
Żakiewicz Anna
Żerański Witold