Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 840 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 134 606,64,00 zł.;

- imprezy na obszarze LSR / 332 705,50 zł;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 900 000,00 zł;


- zakładanie działalności gospodarczej/ 660 000,00 zł;


- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 180 815,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 675 471,41 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 32 702,40 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 476 799,80 zł;

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 200 tys.;


- zakładanie działalności gospodarczej / 600 tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 480 tys.;


- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 600 tys.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 600 tys.;


- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 200 tys.;

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 400tys.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100tys.

-

-

-

II

- operacje promujące teren LGD / 150 tys.;

- warsztaty mieszkańców / 50tys.

-

-

-

2019

I

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska /50 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa/ 100 tys.;
-

-

-

II

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.; -

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 300 tys.;

- imprezy na obszarze LSR / 400 tys.
-

-

-

II

-

-

-

-

2021

I

- zakładanie działalności gospodarczej/300 tys.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 100tys.;

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 50tys.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 50tys.;

- imprezy na obszarze LSR / 200tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 470 tys.

-

-

-

II

- operacje promujące teren LGD / 50tys.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 150tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 50tys.

-

-

2022

I


- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50tys.;

- warsztaty mieszkańców / 50tys.

-

-

-

II

-

-

-

-

2023

I


-
-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.