Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 180 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 132 466,54 zł.;

- imprezy na obszarze LSR / 329 145,00 zł;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 300 000,00 zł;


- zakładanie działalności gospodarczej/ 660 000,00 zł;


- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 199 000,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 698 036,20 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50 000,00 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 664 046,93 zł;

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 200 tys.;


- zakładanie działalności gospodarczej / 520 tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 600 tys.;

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 tys.

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 400tys.

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100tys.

-

-

-

II


-

-

-

2019

I

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 tys.

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 600 tys.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 600 tys

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 480 tys

-

-

-

II

- operacje promujące teren LGD / 150 tys.;

- imprezy na obszarze LSR / 400 tys.

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.;

-

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 300 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100 tys.

- warsztaty mieszkańców / 50 tys.

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska  / 50 tys.

-

-

-

II-

-

-

2021

I


-

-

-

II

-

-

2022

I


- warsztaty mieszkańców / 50 tys.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 300 tys.

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 100 tys.

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 50 tys.

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 50 tys.

- utworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiebiorstwach / 470 tys.

- ochrona i wsparcie dziedzictwa lokalnego / 50 tys.

-

-

-

II

 - nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 150 tys.

- imprezy na obszarze LSR / 200 tys.

- operacje promujące teren LGD / 50 tys.

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50 tys.

-

-

-

2023

I


-
-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.

Informacje, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy RLKS:

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD zamieszcza nas swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

Stan na dzień 29.06.2017 r.

Zarząd


Jarosław Stefański - Prezes Zarządu
Barbara Piliszek - W-ce Prezes Zarządu
Eugeniusz Majewski - W-ce Prezes Zarządu
Bogusław Kuczyński - W-ce Prezes Zarządu
Sławomir Wiśniewski - Skarbnik
Grażyna Zakrzewska - Członek Zarządu
Sylwia Sańko - Członek Zarządu

Rada


Przewodniczący Rady LGD:

Andrzej Długołęcki


Wiceprzewodnicząca Rady LGD:

Joanna Hajdas


Członkowie Rady LGD:

Gwoździk Jakub
Hoxha Aldi
Kwiatkowski Piotr
Leszczyńska Zofia
Nowakowski Rafał
Poniewski Tomasz
Przybyłkiewicz Daniel
Robakiewicz Bożena
Wąsiewski Mariusz
Wólf Anna
Zalewska Renata
Żakiewicz Anna
Żerański Witold

 

Stan na dzień 16.03.2017 r.

LP. NAZWA PODMIOTU PRZEDSTAWICIEL
OSOBY FIZYCZNE
1. - Bednarczyk Danuta
2. - Bobiński Dariusz
3. - Ciarkowski Lech
4. - Długołęcki Andrzej
5. - Dobiesz Ryszard
6. - Główczyński Krzysztof
7. - Klopper Jacek
8. - Król Dariusz
9. - Kuczyński Józef Bogusław
10. - Majewski Eugeniusz
11. - Malesa Kuś Izabela
12. - Marciszek Ewa Danuta
13. - Nosek Zbigniew
14. - Nowakowski Rafał
15. - Omiecińska Agata
16. - Piliszek Barbara
17. - Robakiewicz Bożena
18. - Sańko Sylwia
19. - Sopyła Grażyna
20. - Tuszyński Radosław
21. - Wiśniewski Andrzej Janusz
22. - Wiśniewski Sławomir
23. - Zalewska Renata
24. - Zbyszyńska Krystyna
25. - Żakiewicz Anna
SEKTOR PUBLICZNY
26. Gmina i Miasto Żuromin Goliat Aneta
Burmistrz
27. Gmina Kuczbork-Osada Grzybicki Jacek
Wójt
28. Gmina Lidzbark Sitarek Maciej
Burmistrz
29. Gmina Lipowiec Kościelny Goschorski Jarosław
Wójt
30. Gmina Lubowidz Ziółkowski Krzysztof
Wójt
31. Gmina Lutocin Gałka Ryszard
Wójt
32. Gmina Radzanów Wójcik Andrzej
Wójt
33. Gmina Siemiątkowo Kostrzewski Piotr
Wójt
34. Gmina Strzegowo Zalewski Wiesław
Wójt
35. Gmina Szreńsk Nitczyński Marek
Wójt
36. Gmina Wiśniewo Kleniewski Zbigniew
Wójt
37. Miasto i Gmina Bieżuń Szymański Andrzej
Burmistrz
38. Miasto i Gmina Glinojeck Kapczyński Łukasz
Burmistrz
39. Powiat Mławski Wojnarowski Włodzimierz
Starosta Mławski
40. Powiat Żuromiński Jerzy Rzymowski
Starosta Żuromiński
41. PUP Mława Witold Żerański
Dyrektor
42. PUP Żuromin Hajdas Joanna
Dyrektor
43. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie Jakub Gwoździk
Dyrektor
SEKTOR SPOŁECZNY
44. Zakrzewska Grażyna Mieszkaniec Zakrzewska Grażyna
45. Koło Gospodyń Wiejskich w Niedzborzu Barcikowska Marta
46. Łukasz Sławęcki Mieszkaniec Sławęcki Łukasz
47. Ochotnicza Straż Pożarna w Lutocinie Spychała Witold
48. Ochotnicza Straż Pożarna w Karniszynie Kowalski Mariusz
49. Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie Tański Antoni Marek
50. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzaskach Sztybor Andrzej
51. Ochotnicza Straż Pożarna Wróblewo Koprowicz Tadeusz
52. Stowarzyszenie „Na Pograniczu” Kucharska Anna
53. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Miączynianki” Orłowska Marzena
54. Stowarzyszenie ,,Scientia Nobilitat” Kowalska Ewa
55. Stowarzyszenie Gosp. Agro. „ZIELONE PÓŁNOCNE MAZOWSZE” Olszewski Adam
56. Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy Wiśniewo Rejniak Iwona
57. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO-INICJATYWA Łoboda Artur
58. UPKS Poncio-2010 Lidzbark Poniewski Tomasz
59. Michalska Barbara Mieszkaniec Michalska Barbara
60. Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Glinojecku Nowakowski Lesław
61. Zespół Tańca Ludowego „LIPOWIACY” Chocholska Anna
62. Za Lasami Spółdzielnia Socjalna Kamecki Marian
SEKTOR GOSPODARCZY
63. „ALKA” Szerszeń Sławomir Szerszeń Sławomir
64. „Centrum Edukacyjno-Doradcze” Krystyna Osuch Osuch Krystyna
65. Dekoracje wnętrz „JA-NO” Jacek Nowakowski
66. „Dworek Nad Wkrą” – Gospodarstwo Agroturystyczne Leszczyńska Zofia
67. EDUART Paweł Mieszkowski
68. „Jurkiewicz Studio” Cezary Jurkiewicz Jurkiewicz Cezary
69. „PALIWEX” Sp.j. Ryszard Domialski Domialski Ryszard
70. A-Consulting Olszewska Aldona
71. Anna Wólf FERMA DROBIU Wólf Anna
72. Biuro Brokerskie Jerzy Kowalkowski Kowalkowski Jerzy
73. Ferma Drobiu Krzysztof Jakubowski Jakubowski Krzysztof
74. Firma Usługa Bilans Drzewaszewski Łukasz
75. Firma Usługowa „TEMIDA” Stefański Jarosław
76. ,,GAWAX” Martyna Gawryszewska Martyna Gawryszewska
77. Hurtownia Kinga - Kowalski Sławomir Kowalski Sławomir
78. Kancelaria Doradztwa Biznesowego i Windykacji Jasińska Ewa
79. KasTom Consulting Omieciński Tomasz
80. MADDOS F.P.H.U Czarnomski Mariusz
81. Małgorzata Hoxa Prespa Aldi Hoxha
82. Nauka Jazdy Samochodem Osobowym Wilkowski Marian
83. OSK Daniel Przybyłkiewicz Przybyłkiewicz Daniel
84. P.H.P „MARCYS” Marek Ruciński Ruciński Marek
85. P.P.H.U. KOST-BET Grzegorz Kostrzewski Grzegorz Kostrzewski
86. PHU „Margo” Czarnomska Małgorzata
87. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe„BOMET” Bogucki Stanisław
88. Rolnik Firma Usługowa Piotr Lewandowski Lewandowski Piotr
89. Słoneczny Dworek Karolewski Tomasz
90. STELJA POLSKA Sp. z.o.o Krawczyk Jakub
91. Usługi Rolnicze Wąsiewski Mariusz
92. VILLA Agnieszka Rucińska Rucińska Agnieszka
93. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie Omieciński Jerzy
94. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Swojęcin Kwiatkowski Piotr
95. Zakład Stolarski Stolarska Urszula
96. P.P.U.H BUDSTAL Wnuk Cezary Wnuk Cezary
97. Mazowieckie media sp. z o.o. Tokarczyk Jarosław