Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 180 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 82 466,54 zł.;

- imprezy na obszarze LSR / 326 708,11 zł;

-

-


-
2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejącychprzedsiębiorstwach/240 000,00 zł;

- zakładanie działalności gospodarczej/ 360 000,00 zł;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 97 007,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 506 363,88 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 0,00 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 491 920,50 zł

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 50 000,00 tys.;
- zakładanie działalności gospodarczej / 240 000,00 zł.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 240 000,00 zł
 


- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 85 000,00zł.;

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00 zł.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00zł.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 0,00 zł.

-

-

-

II

-
-

-

-

2019

I

- zakładanie działalności gospodarczej /900 00,00zł.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiebiorstwach / 458 800,00zł

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska/ 0,00 zł

-wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług/ 0,00zł

- uruchomienie działalności gospodarczych w zakresie branży turystycznej/ 0,00zł

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych/ 400 000,00zł

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie/ 0,00zł

-

-

-

II

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 890 333,65 zł

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 000,00 zł

- imprezy na obszarze LSR / 402 436,89zł

- operacje promujące teren LGD / 200 000,00zł

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 200 000,00 zł.;

- zakładanie działalności godpodarczej / 420 000,00 zł

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 420 844,00 zł


-

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 322 126,43.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 150 000,00zł
-

-

-

II


- szkolenie z zakresu ochrony środowiska / 50 000,00zł
-

-

-

2021

I

- warsztaty mieszkańców / 101 993,00 zł -

-

-

II


-

-

-

-

2022

I

- zakładanie działalności gospodarczej / 300 000,00zł

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 340 000,00 zł

 

- wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu 140 000,00zł

-

-

-

II

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 100 000,00 zł

- imprezy na obszarze LSR /150 000,00zł.

-

-

-

2023

I


-
-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.

Informacje, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy RLKS:

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD zamieszcza nas swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

Stan na dzień 29.06.2017 r.

Zarząd


Jarosław Stefański - Prezes Zarządu
Barbara Piliszek - W-ce Prezes Zarządu
Eugeniusz Majewski - W-ce Prezes Zarządu
Bogusław Kuczyński - W-ce Prezes Zarządu
Sławomir Wiśniewski - Skarbnik
Grażyna Zakrzewska - Członek Zarządu
Sylwia Sańko - Członek Zarządu

Rada


Przewodniczący Rady LGD:

Andrzej Długołęcki


Wiceprzewodnicząca Rady LGD:

Joanna Hajdas


Członkowie Rady LGD:

Gwoździk Jakub
Hoxha Aldi
Kwiatkowski Piotr
Leszczyńska Zofia
Nowakowski Rafał
Poniewski Tomasz
Przybyłkiewicz Daniel
Robakiewicz Bożena
Wąsiewski Mariusz
Wólf Anna
Zalewska Renata
Żakiewicz Anna
Żerański Witold

 

WYKAZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- 01.01.2021

 

LP.

NAZWA PODMIOTU

PRZEDSTAWICIEL

ADRES

1.        

Bednarczyk Danuta

Bednarczyk Danuta

 

2.        

Bobiński Dariusz

Bobiński Dariusz

 

3.        

Długołęcki Andrzej

Długołęcki Andrzej

 

4.        

Dobiesz Ryszard

Dobiesz Ryszard

 

5.        

Główczyński Krzysztof

Główczyński Krzysztof

 

6.        

Majewski Eugeniusz

Majewski Eugeniusz

 

7.        

Malesa –Kuś Izabela

Malesa-Kuś Izabela

 

8.        

Marciszek Ewa Danuta

Marciszek Ewa Danuta

 

9.        

Nosek Zbigniew

Nosek Zbigniew

 

10.     

Nowakowski Rafał

Nowakowski Rafał

 

11.     

Piliszek Barbara

Piliszek Barbara

 

12.     

Robakiewicz Bożena

Robakiewicz Bożena

 

13.     

Sańko Sylwia

Sańko Sylwia

 

14.     

Tuszyński Radosław

Tuszyński Radosław

 

15.     

Wiśniewski Andrzej Janusz

Wiśniewski Andrzej Janusz

 

16.     

Wiśniewski Sławomir

Wiśniewski Sławomir

 

17.     

Wróblewska Grażyna

Wróblewska Grażyna

 

18.     

Zalewska Renata

Zalewska Renata

 

19.     

Żakiewicz Anna

Żakiewicz Anna

 

20.    

Gmina Glinojeck

Łukasz Kapczyński

Burmistrz

Ul. Płocka 12

06-450 Glinojeck

21.     

Gmina i Miasto Żuromin

Aneta Goliat

Burmistrz

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

22.    

Gmina Kuczbork-Osada

Grzybicki Jacek

Wójt

Ul. Mickiewicza 7

09-310 Kuczbork

23.    

Gmina Lidzbark

Maciej Sitarek

Burmistrz

Ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

24.    

Gmina Lipowiec Kościelny

Goschorski Jarosław

Wójt

Lipowiec Kościelny 213

  06-545 Lipowiec Kościelny

25.    

Gmina Szreńsk

Nitczyński Marek

Wójt

Pl. Kanoniczny 10

06-550 Szreńsk

26.    

Gmina Wiśniewo

Wójt

Grzegorz Woźniak

Wiśniewo 86

06-521 Wiśniewo 

27.    

Powiat Mławski

Jerzy Ryszard Rakowski

Starosta Mławski

Władysława Stanisława Reymonta 6,

06-500 Mława

28.    

Powiat Żuromiński

Jerzy Rzymowski

Starosta Żuromiński

Plac Józefa Piłsudskiego 4

 Żuromin 

29.    

PUP Mława 

Witold Żerański

Dyrektor

ul. Piłsudskiego 43

06-500 Mława

30.    

PUP Żuromin

Hajdas Joanna

Dyrektor

Ul. Lidzbarska 27a,

09-300 Żuromin

31.     

Urząd Gminy Siemiątkowo

Piotr Kostrzewski

Wójt

Ul. Wł. Reymonta 37

09-135 Siemiątkowo

32.    

UMiG Bieżuń

Andrzej Szymański

Burmistrz 

Ul . Warszawska 2

09-320 Bieżuń

33.    

Urząd Gminy Strzegowo

Zalewski Wiesław

Wójt

Pl. Wolności 32

06-445 Strzegowo

34.    

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ziółkowski Krzysztof

Wójt

Ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

35.    

Urząd Gminy w Lutocinie

Wójt

Jacek Kołodziejski

Ul. Poniatowskiego 1

09-317 Lutocin

36.    

Urząd Gminy w Radzanowie

Wójt

Przemysław Pakuszewski

Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów

37.    

Wojewódzki  Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

Jakub Gwoździk 

Dyrektor

Ul. Wodna 1

06-400 Ciechanów 

38.    

Adam Korzybski Koło Łowieckie SOKÓŁ

Adam Korzybski

 

39.    

Zakrzewska Grażyna

Mieszkaniec

Zakrzewska Grażyna

 

40.    

Koło Gospodyń Wiejskich w Niedzborzu

Barcikowska Marta

 

41.     

Koło Łowieckie nr 4 SOKÓŁ

Korzybski Adam

 

42.    

Łukasz Sławęcki

Mieszkaniec

Sławęcki Łukasz

 

43.    

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutocinie

Spychała Witold

 

44.    

Ochotnicza Straż Pożarna w Karniszynie

Kowalski Mariusz

 

45.    

Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie

Tański Antoni Marek

 

46.    

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzaskach

Sztybor Andrzej

 

47.    

Ochotnicza Straż Pożarna Wróblewo

Koprowicz Tadeusz

 

48.    

Stowarzyszenie

„Na Pograniczu”

Kucharska Anna

 

49.    

Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy Wiśniewo

Rejniak Iwona

 

50.    

UPKS Poncio-2010 Lidzbark

Poniewski Tomasz

 

51.     

Michalska Barbara

Mieszkaniec 

Michalska Barbara

 

52.    

Za Lasami Spółdzielnia Socjalna

Kamecki Marian

 

53.    

„ALKA” Szerszeń Sławomir

Szerszeń Sławomir

 

54.    

„Dworek Nad Wkrą” – Gospodarstwo Agroturystyczne

Leszczyńska Zofia

 

55.    

„Jurkiewicz Studio”

Cezary Jurkiewicz

Jurkiewicz Cezary

 

56.    

„PALIWEX”

Sp.j. Ryszard Domżalski

Domżalski Ryszard

 

57.    

Anna Wólf

Wólf Anna

 

58.    

EDUART

Paweł Mieszkowski

Mieszkowski Paweł

 

59.    

Ferma Drobiu

Krzysztof Jakubowski

Jakubowski Krzysztof

 

60.    

Firma Dekoracja wnętrz „JA-NO”

Jacek Nowakowski

Nowakowski Jacek

 

61.     

Firma Usługa Bilans

Drzewaszewski Łukasz

 

62.    

Firma Usługowa

„TEMIDA”

Stefański Jarosław

 

63.    

KasTom Consulting

Omieciński Tomasz

 

64.    

MADDOS F.P.H.U

Czarnomski Mariusz

 

65.    

Małgorzata Hoxha Prespa

Aldi Hoxha

 

66.    

Mazowieckie Media sp. z o.o.

Tokarczyk Jarosław

 

67.    

Nauka Jazdy Samochodem Osobowym

Wilkowski Marian

 

68.    

OSK

Daniel Przybyłkiewicz

Przybyłkiewicz Daniel

 

69.    

P.H.P „MARCYS”

Marek Ruciński

Ruciński Marek

 

70.    

P.P.H.U. KOST-BET Grzegorz Kostrzewski

Kostrzewski Grzegorz

 

71.     

P.P.U.H BUDSTAL

Wnuk Cezary

Wnuk Cezary

 

72.    

PHU „Margo”

Czarnomska Małgorzata

 

73.    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „BOMET” S. Bogucki, Z. Oparczyk, A. Matuszewski

Bogucki Stanisław

 

74.    

Rolnik Firma Usługowa

Piotr Lewandowski

Lewandowski Piotr

 

75.    

Słoneczny Dworek

Karolewski Tomasz

 

76.    

STELJA POLSKA Sp.z.o.o

Krawczyk Jakub

 

77.    

Usługi Rolnicze

Wąsiewski Mariusz

 

78.    

VILLA

Agnieszka Rucińska

Rucińska Agnieszka

 

79.    

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Omieciński Jerzy

 

80.    

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Swojęcin

Kwiatkowski Piotr

 

81.     

Zakład Stolarski

Stolarska Urszula