Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 840 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 134 606,64,00 zł.;

- imprezy na obszarze LSR / 332 705,50 zł;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 900 000,00 zł;


- zakładanie działalności gospodarczej/ 660 000,00 zł;


- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 180 815,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 675 471,41 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 32 702,40 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 476 799,80 zł;

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 200 tys.;


- zakładanie działalności gospodarczej / 600 tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 480 tys.;


- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 600 tys.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 600 tys.;


- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 200 tys.;

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 400tys.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100tys.

-

-

-

II

- operacje promujące teren LGD / 150 tys.;

- warsztaty mieszkańców / 50tys.

-

-

-

2019

I

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska /50 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa/ 100 tys.;
-

-

-

II

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.; -

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 300 tys.;

- imprezy na obszarze LSR / 400 tys.
-

-

-

II

-

-

-

-

2021

I

- zakładanie działalności gospodarczej/300 tys.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 100tys.;

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 50tys.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 50tys.;

- imprezy na obszarze LSR / 200tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 470 tys.

-

-

-

II

- operacje promujące teren LGD / 50tys.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 150tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 50tys.

-

-

2022

I


- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50tys.;

- warsztaty mieszkańców / 50tys.

-

-

-

II

-

-

-

-

2023

I


-
-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.

Informacje, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy RLKS:

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD zamieszcza nas swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

Stan na dzień 29.06.2017 r.

Zarząd


Jarosław Stefański - Prezes Zarządu
Barbara Piliszek - W-ce Prezes Zarządu
Eugeniusz Majewski - W-ce Prezes Zarządu
Bogusław Kuczyński - W-ce Prezes Zarządu
Sławomir Wiśniewski - Skarbnik
Grażyna Zakrzewska - Członek Zarządu
Sylwia Sańko - Członek Zarządu

Rada


Przewodniczący Rady LGD:

Andrzej Długołęcki


Wiceprzewodnicząca Rady LGD:

Joanna Hajdas


Członkowie Rady LGD:

Gwoździk Jakub
Hoxha Aldi
Kwiatkowski Piotr
Leszczyńska Zofia
Nowakowski Rafał
Poniewski Tomasz
Przybyłkiewicz Daniel
Robakiewicz Bożena
Wąsiewski Mariusz
Wólf Anna
Zalewska Renata
Żakiewicz Anna
Żerański Witold

 

Stan na dzień 16.03.2017 r.

LP. NAZWA PODMIOTU PRZEDSTAWICIEL
OSOBY FIZYCZNE
1. - Bednarczyk Danuta
2. - Bobiński Dariusz
3. - Ciarkowski Lech
4. - Długołęcki Andrzej
5. - Dobiesz Ryszard
6. - Kapczyński Łukasz
7. - Klopper Jacek
8. - Król Dariusz
9. - Kuczyński Józef Bogusław
10. - Majewski Eugeniusz
11. - Malesa Kuś Izabela
12. - Marciszek Ewa Danuta
13. - Nosek Zbigniew
14. - Nowakowski Rafał
15. - Omiecińska Agata
16. - Piliszek Barbara
17. - Robakiewicz Bożena
18. - Sańko Sylwia
19. - Sopyła Grażyna
20. - Szuba Hanna
21. - Tuszyński Radosław
22. - Wiśniewski Andrzej Janusz
23. - Wiśniewski Sławomir
24. - Zalewska Renata
25. - Zbyszyńska Krystyna
26. - Żakiewicz Anna
SEKTOR PUBLICZNY
27. Gmina i Miasto Żuromin Goliat Aneta
Burmistrz
28. Gmina Kuczbork-Osada Grzybicki Jacek
Wójt
29. Gmina Lidzbark Sitarek Maciej
Burmistrz
30. Gmina Lipowiec Kościelny Goschorski Jarosław
Wójt
31. Gmina Lubowidz Ziółkowski Krzysztof
Wójt
32. Gmina Lutocin Gałka Ryszard
Wójt
33. Gmina Radzanów Wójcik Andrzej
Wójt
34. Gmina Siemiątkowo Kostrzewski Piotr
Wójt
35. Gmina Strzegowo Zalewski Wiesław
Wójt
36. Gmina Szreńsk Nitczyński Marek
Wójt
37. Gmina Wiśniewo Kleniewski Zbigniew
Wójt
38. Miasto i Gmina Bieżuń Szymański Andrzej
Burmistrz
39. Miasto i Gmina Glinojeck Kapczyński Łukasz
Burmistrz
40. Powiat Mławski Wojnarowski Włodzimierz
Starosta Mławski
41. Powiat Żuromiński Jerzy Rzymowski
Starosta Żuromiński
42. PUP Mława Witold Żerański
Dyrektor
43. PUP Żuromin Hajdas Joanna
Dyrektor
44. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie Jakub Gwoździk
Dyrektor
SEKTOR SPOŁECZNY
45. Zakrzewska Grażyna Mieszkaniec Zakrzewska Grażyna
46. Koło Gospodyń Wiejskich w Niedzborzu Barcikowska Marta
47. Łukasz Sławęcki Mieszkaniec Sławęcki Łukasz
48. Ochotnicza Straż Pożarna w Lutocinie Spychała Witold
49. Ochotnicza Straż Pożarna w Karniszynie Kowalski Mariusz
50. Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie Tański Antoni Marek
51. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzaskach Sztybor Andrzej
52. Ochotnicza Straż Pożarna Wróblewo Koprowicz Tadeusz
53. Stowarzyszenie „Na Pograniczu” Kucharska Anna
54. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Miączynianki” Orłowska Marzena
55. Stowarzyszenie ,,Scientia Nobilitat” Kowalska Ewa
56. Stowarzyszenie Gosp. Agro. „ZIELONE PÓŁNOCNE MAZOWSZE” Olszewski Adam
57. Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy Wiśniewo Rejniak Iwona
58. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO-INICJATYWA Łoboda Artur
59. UPKS Poncio-2010 Lidzbark Poniewski Tomasz
60. Michalska Barbara Mieszkaniec Michalska Barbara
61. Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Glinojecku Nowakowski Lesław
62. Zespół Tańca Ludowego „LIPOWIACY” Chocholska Anna
63. Za Lasami Spółdzielnia Socjalna Kamecki Marian
SEKTOR GOSPODARCZY
64. „ALKA” Szerszeń Sławomir Szerszeń Sławomir
65. „Centrum Edukacyjno-Doradcze” Krystyna Osuch Osuch Krystyna
66. Dekoracje wnętrz „JA-NO” Jacek Nowakowski
67. „Dworek Nad Wkrą” – Gospodarstwo Agroturystyczne Leszczyńska Zofia
68. EDUART Paweł Mieszkowski
69. „Jurkiewicz Studio” Cezary Jurkiewicz Jurkiewicz Cezary
70. „PALIWEX” Sp.j. Ryszard Domialski Domialski Ryszard
71. A-Consulting Olszewska Aldona
72. Anna Wólf FERMA DROBIU Wólf Anna
73. Biuro Brokerskie Jerzy Kowalkowski Kowalkowski Jerzy
74. Ferma Drobiu Krzysztof Jakubowski Jakubowski Krzysztof
75. Firma Usługa Bilans Drzewaszewski Łukasz
76. Firma Usługowa „TEMIDA” Stefański Jarosław
77. ,,GAWAX” Martyna Gawryszewska Martyna Gawryszewska
78. Hurtownia Kinga - Kowalski Sławomir Kowalski Sławomir
79. Kancelaria Doradztwa Biznesowego i Windykacji Jasińska Ewa
80. KasTom Consulting Omieciński Tomasz
81. MADDOS F.P.H.U Czarnomski Mariusz
82. Małgorzata Hoxa Prespa Aldi Hoxha
83. Nauka Jazdy Samochodem Osobowym Wilkowski Marian
84. OSK Daniel Przybyłkiewicz Przybyłkiewicz Daniel
85. P.H.P „MARCYS” Marek Ruciński Ruciński Marek
86. P.P.H.U. KOST-BET Grzegorz Kostrzewski Grzegorz Kostrzewski
87. PHU „Margo” Czarnomska Małgorzata
88. PROFINES Paweł Byliński Byliński Paweł
89. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe„BOMET” Bogucki Stanisław
90. Rolnik Firma Usługowa Piotr Lewandowski Lewandowski Piotr
91. Słoneczny Dworek Karolewski Tomasz
92. STELJA POLSKA Sp. z.o.o Krawczyk Jakub
93. Usługi Rolnicze Wąsiewski Mariusz
94. VILLA Agnieszka Rucińska Rucińska Agnieszka
95. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie Omieciński Jerzy
96. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Swojęcin Kwiatkowski Piotr
97. Zakład Stolarski Stolarska Urszula
98. P.P.U.H BUDSTAL Wnuk Cezary Wnuk Cezary
99. Mazowieckie media sp. z o.o. Tokarczyk Jarosław