Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Statut - Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalnej Grupy Działania

Regulamin Rady Decyzyjnej

Ankieta monitorująca

Księga wizualizacji PROW 2007-2013

Sprawozdanie z działalności zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania za 2009 rok

Plan pracy Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

 Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020