19.05.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców, mieszkańców i przedstawicieli środowisk lokalnych na spotkania informacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas nich przedstawione zostaną jej główne cele, kryteria przyznawania dofinansowania oraz harmonogram planowanych konkursów.

24.09.2015r.

hPrzewodniczący Rady i pracownicy biura prowadzili kolejne konsultacje ze społecznością gmin członkowskich LGD. Spotkania mają na celu analizę SWOT oraz zdiagnozowanie problemów i propozycji przedsięwzięć, które pozwolą określić podstawowe wskaźniki w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje odbyły się w Lidzbarku, Szreńsku, Wiśniewie, Siemiątkowie, Radzanowie, Lipowcu Kościelnym i Kuczborku. Cykl zakończą konsultacje w Bieżuniu i Lutocinie w dniu 25 września br.

   i

09.09.2015r.

IMG 0883Przypominamy, że Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania przeprowadza konsultacje społeczne dla mieszkańców w każdej gminie członkowskiej LGD. Spotkania odbyły się już w Glinojecku, Strzegowie, Lubowidzu i Żurominie. Najbliższe odbędzie się 11.09.2015r. w Lidzbarku. Cykl spotkań ma na celu wypracowanie pomysłów i kierunków działań w okresie unijnego programowania PROW 2014-2020. Konsultacje społeczne są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

IMG 0866  IMG 0875

IMG 0879  IMG 0887