12.12.2016r.

DSC 5969W piątek, 9 grudnia 2016 roku, w Sali Sportowej w Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym, odbyła się już po raz piąty Wystawa Bożonarodzeniowa zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie, nad którą patronat honorowy objął Starosta Mławski – pan Włodzimierz Wojnarowski.
Oficjalną część rozpoczął Przewodniczący Rady LGD – pan Andrzej Długołęcki, który przybliżył zebranym działalność Stowarzyszenia oraz ideę samej wystawy. Po nim głos zabrał Wójt Gminy Lipowiec Kościelny – pan Jarosław Goschorski oraz Starosta Mławski - pan Włodzimierz Wojnarowski.

V Wystawa Bożonarodzeniowa połączona była z konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę wigilijną oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą bombkę. Nagrody ufundowane zostały przez nasze Stowarzyszenie. IV nagrodę w konkursie na najsmaczniejszą potrawę wigilijną sfinansował Starosta.

Na stoiskach wystawców pełno było ozdób choinkowych, szydełkowanych aniołków i dzwonków, tradycyjnych potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych, a także bombek wykonanych różnymi technikami. Komisja konkursowa w składzie: pani Barbara Gutowska – Przewodnicząca oraz pani Halina Pasikowska – Pikus, pani Elżbieta Latko i pani Irena Drążkiewicz dokonała oceny 16 stoisk zaprezentowanych przez Wystawców, wśród których nie zabrakło m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, Gminnych Ośrodków Kultury, Szkół i Klubów Seniora. Podczas dokonywania ocen przez Komisję na scenie prezentowały swoje wokalne umiejętności dzieci i seniorzy.

Po zliczeniu punktacji w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę wigilijną miejsca na podium przedstawiały się następująco:
1 miejsce – Klub Seniora ALEBABKI z Wiśniewa
2 miejsce – Klub Seniora „Zielenianki” z Zielonej
3 miejsce – Klub Seniora z Ościsłowa
4 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Turzy Wielkiej

W konkursie dla dzieci najładniejsze bombki przygotowane zostały przez:
1 miejsce – Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z Lipowca Kościelnego
2 miejsce – Szkoła Podstawowa z Lipowca Kościelnego
3 miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II z Lipowca Kościelnego
Nagroda pocieszenia: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury z Glinojecka
Nagroda pocieszenia: Placówka Wsparcia Dziennego „PROMYK” z Glinojecka

Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom, a na ręce pana Włodzimierza Wojnarowskiego złożone zostały przez Przewodniczącego Rady LGD podziękowania za objęcie przez Starostę patronatu honorowego.

V Wystawa odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze. Wystawcy oraz goście dopisali, za co bardzo dziękujemy, zapraszając do aktywnego udziału w kolejnych podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

DSC 5733    DSC 5759

DSC 5804    DSC 5837

 DSC 5888    DSC 5901

DSC 5906    DSC 5937

25.11.2016r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 2 grudnia b.r. (piątek) o godzinie 14:30 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
5. Omówienie protestów.
6. Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem protestów.
7. Podjęcie uchwał i ewentualne wydanie opinii.

Przewodniczący Rady LGD
Andrzej Długołęcki

02.11.2016r.

Uprzejmie informuję, iż w dniach 8-9 listopada b.r. (wtorek, środa) o godzinie 9:00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborze nr 1/2016.
6. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2016.
7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołecki

24.10.2016r.

„Korzystajmy z funduszy unijnych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” – takie motto przyświecało Pierwszemu Subregionalnemu Forum Przedsiębiorczości, które dobyło się w dniu 13 października 2016 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Współorganizatorami przedsięwzięcia, oprócz urzędów pracy, były trzy Lokalne Grupy Działania naszego subregionu czyli Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy, „Przyjazne Mazowsze” oraz „Północne Mazowsze” a uczestnikami w liczbie 211 głównie przedsiębiorcy i osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i przasnyskiego. Na bogaty program składały się: posiedzenie plenarne na temat „Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy oraz podejmowanie działalności gospodarczej” a także porady indywidualne specjalistów z instytucji dysponujących środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorczości. Współgospodarzami sesji plenarnej byli Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Tomasz Sieradz i reprezentujący Starostę Mławskiego Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Antczak, który otworzył posiedzenie i dokonał wprowadzenia do tej części Forum. W swoim wystąpieniu wskazał na trafność pomysłu instytucji rynku pracy, które spełnia oczekiwania odbiorców tj. przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie przesłanie potwierdził też w swoim liście otwartym skierowanym do uczestników patron honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik. Kolejni prelegenci a mianowicie: Dorota Urban z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ewelina Gościcka i Danuta Kucińska z Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”, Jarosław Stefański ze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania oraz Renata Żmijewska z Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przedstawili możliwości jakie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich daje PROW oraz lokalne strategie rozwoju. Andrzej Wodzyński z ciechanowskiego lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich omówił osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą a Antoni Rutka - ekspert PARP - wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Nauka praktyce - Innowacje ITP" taki był temat prelekcji wygłoszonej przez Dyrektora Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Raszynie - prof. Piotra Pasyniuka. Z kolei przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy poinformowali obecnych i przyszłych przedsiębiorców o przepisach prawa jakie obowiązują osoby prowadzące biznes i zatrudniające pracowników.
W dalszej części Forum jego uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad przedstawicieli instytucji, które wcześniej prezentowały się w części plenarnej.
Radio 7 i Kurier Mławski objęły imprezę patronatem medialnym, a wywiady z przedstawicielami organizatorów i uczestnikami przeprowadzili redaktorzy telewizji lokalnej.

      DSC 5520                     DSC 5631  p Stefanski