16.03.2017r.

Zgodnie z przyjętym planem szkoleń na lata 2016-2022 w dniach 27-28 marca 2017r. w Hotelu Olimpijskim (ul. 17 Stycznia 60A) w Ciechanowie od godz. 9.30 odbędzie sie szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS-LGD.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie podniesienia wiedzy i umiejetności w zakresie zasad i kryteriów oceny wniosków składanych przez Beneficjentów LSR 2014-2020. Pierwszego dnia szkolenia tj. 27.03.2017r. odbędzie się część teoretyczna z w/w zakresu, natomiast drugiego odbędą się warsztaty.

Obowiązkowa obecność na szkoleniu jest warunkiem udziału w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków.

28.02.2017r.

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania przedstawia informację o sposobie wykorzystania środków finasowych w 2016r.

 

Stan wykorzystania środków finansowych - tutaj