10.10.2017 r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2c, 09-317 Lutocin w dniu 27 października 2017r. Posiedzenie rozpocznie sie o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz. 11.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z §16 ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
7. Zmiany w składzie Rady LGD.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.

walne2017

 

9.10.2017r.

W związku z planowanymi do uchwalenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji, poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Kryteria wyboru operacji – OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 23.10.2017r. do godziny 10:00 wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule prosimy wpisać odpowiednio: Konsultacje - Kryteria.

konsultacje

9.10.2017r.

W dniu 23 października 2017r. w siedzibie biura LGD (ul. Śląska 1) w Ciechanowie od godz. 9.00 odbędzie sie szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS-LGD.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie podniesienia wiedzy i umiejetności w zakresie finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

18.09.2017

 

W dniu 3.10.2017 r. od godz 10.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, w związku z Pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dn. 31.08.2017 r., podczas którego zostanie dokonana korekta ocen zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naboru nr 1/2017.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki