20.09.2018

W związku z realizacją projektu Razem nie damy się wykluczyć poszukujemy pracodawców z gmin objętych wsparciem, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż w swoich firmach bądź organizacjach uczestników projektu. W przypadku szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu: 516 055 571.