18.06.2018r.

W dniu 2.07.2018 r. od godz 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naborów nr 4/2018; 5/2018; 6/2018 oraz 7/2018.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki