29.12.2017

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zarządził 2.01.2018r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6.01.2018r, w związku z tym Biuro będzie nieczynne.