18.10.2017r.

                                        przyjazne 1                      wup1

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie są organizatorami konkursu pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Patronami Honorowymi przedsięwzięcia są: Starosta Ciechanowski, Starosta Mławski, Starosta Płoński, Starosta Żuromiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark.

Celem konkursu jest:

  1. Upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast przez Lokalne Grupy Działania i instytucje rynku pracy
  2. Promocja Funduszy Europejskich w aspekcie działań na rzecz poprawy warunków życia i łagodzenia skutków bezrobocia.
  3. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych.

Uczestnikami jest młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania i LGD Przyjazne Mazowsze. Laureaci (po dwóch najlepszych z każdej szkoły) wyjadą do Oebisfelde w Niemczech. Nagroda główna sfinansowana będzie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu współpracy międzynarodowej. Spośród pozostałych uczestników konkursu, z każdego powiatu zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni (najwyższa liczba punktów), którzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów Honorowych.

W dniu 30 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku o godzinie 9.00 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie o godzinie 12.00 zostaną przeprowadzone testy wiedzy opracowane przez organizatorów. Natomiast nagrody zostaną wręczone w dniu 15 listopada podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie organizowanych przez tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy.