12.04.2022

Życzenia na wielkanoc 2022. page 0001ghgh

 

 

 

 

 

1 kwietnia 2022 roku odbyła się Wystawa Wielkanocna. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania wraz z gospodarzem imprezy panem Burmistrzem Glinojecka , Panem Łukaszem Kapczyńskim. Mieliśmy przyjemność gościć w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Glinojecku.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: przedstawiciel Marszałka – Pan Konrad Wojnarowski, Zastępca Dyrektora do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych- Pani Elżbieta Szymanik, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie- Pan Aleksander Kornatowski,  Dyrektor ciechanowskiej filii WUP- Pan Jakub Gwoździk, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Żurominie, Ciechanowie i Płońsku oraz Burmistrzowie i Wójtowie z gmin członkowskich LGD, przedstawiciele lokalnych mediów.

Całe wydarzenie uświetniły występy uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z gminy Glinojeck. W wystawie uczestniczyło ponad 40 wystawców, którzy wzięli udział w trzech konkursach: dla dzieci na najładniejszą Ozdobę Wielkanocną, oraz dla dorosłych na Najsmaczniejsze Ciasto Wielkanocne, a także na Najładniejszy Stroik Wielkanocny.  Wśród uczestników konkursu znalazły się Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, Gminne Ośrodki Kultury, Sołectwa oraz osoby prywatne. Stoiska wystawiennicze zostały pięknie przyozdobione w klimacie świątecznym, prezentowane były także rękodzieła i wyroby lokalne. W tym roku wystawę uświetniły przygotowane przez gości z Ukrainy ich tradycyjne przysmaki świąteczne. W skład komisji konkursowej , która miała przyjemność smakować i podziwiać weszły następujące osoby:  Konrad Wojnarowski, Elżbieta Szymanik oraz Agnieszka Nec. Wszyscy uczestnicy dostali cenne nagrody rzeczowe. Jury wyróżniło dodatkowo:

W kategorii dla dzieci na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną

  1. Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” Glinojeck
  2. Zuzanna Lech, Lipowiec Kościelny
  3. Zuzanna Budzich, Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku

W kategorii dla dorosłych na Najsmaczniejsze Ciasto Wielkanocne

  1. Klub Seniora w Sarnowie
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kondrajcu
  3. Klub Seniora „Kwiat Jesieni” w Szreńsku

W kategorii na Najładniejszy Stroik Wielkanocny

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w budach Matusach
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie
  3. Katarzyna Balińska, Wiśniewo

 

2022.048

2022.04 1

2022.047

2022.045

2022.042

2022.04 3

2022.044

2022.0410

2022.046

foto 04.02

 foto 04.07

 

foto 04.1

foto 04.04

foto 04.03

foto 04.06

foto 04.05

foto 11

 

 

 

01.03.2022

W dniu 23 lutego 2022r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2022, 2/2022, 3/2022.Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

 

Nabór 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybanych

 

Nabór 2/2022- Budowa, przebudowa ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista operacji wybranych

 

Nabór 3/2022- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

Lista operacji wybranych

 

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD Ciechanów 23.02.2022

 

 

23.02.2022r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 lutego   b.r. (środa) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

 

 

 

Podkategorie