28.04.2023r.

W dniu 26 kwietnia 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2023. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD Ciechanów 26.04.2023r.