18.04.2023r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 kwietnia b.r. (środa) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.
7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.
8. Podjęcie Uchwał.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki