10.02.2023r.

Początek Nowego Roku jest czasem podsumowań roku 2022. Z tego powodu Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w środę 15 lutego 2023 r. w godz. 10.00-13.00.

Spotkanie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM. Poniżej link do spotkania.

https://us06web.zoom.us/j/83960350142?pwd=RmRxSzJJdW9yUXIwdEJTWXpvTHBNZz09

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatów zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2022 r. Zaznaczamy także, że niezwykle miło będzie się spotkać z Państwem w Nowym Roku. Gwarantujemy miłą atmosferę i merytoryczną rozmowę. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym.