13.04.2022

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21 kwietnia   b.r. (czwartek) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
 6. Wprowadzenie zmian w dokumentach dotyczących wniosków złożonych w naborach 2/2022oraz 3/2022
 7. Podjęcie Uchwał
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia   

  Przewodniczący Rady

  Andrzej Długołęcki