08.06.2021

 

Aktualizacja Planu działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalnej Grupy Działania

Zarząd Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy -  Lokalnej Grupy Działania  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników produktu.

Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania dokumentu do wniosku o dodatkowe środki na poddziałanie 19.2 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach bieżącego okresu programowania PROW 2014-2020, który LGD zamierza złożyć do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kwota maksymalna dodatkowych środków o jakie ubiega się LGD wynosi 515 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -2 060 000 PLN.

Aktualizacja dokumentu dotyczy również zwiększenia środków w zakresie poddziałania 19.4 w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji. W związku z wydłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020, obsługą kolejnych dodatkowych naborów i obsługą wnioskodawców z obszaru LSR niezbędnym jest zwiększenie również środków na obsługę biura, ponieważ w aktualnym budżecie nie ma zabezpieczenia finansowego na wydłużoną perspektywę finansową PROW 2014-2020 do 2024 roku. Kwota o jaką ubiega się LGD w tym zakresie wynosi 61 800 EUR (przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR 247 202,00 PLN.

Podwyższony budżet na LSR w zakresie 19.2 planuje się przekierować dla potencjalnych wnioskodawców:

-na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w kwocie 195 000 EUR, przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR - 780 000,00 PLN,

-na przedsięwzięcie dotyczące nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej  145 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -580 000,00 PLN.

-na przedsięwzięcie dotyczące nowych miejsc integracji społecznej oraz poprawy stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujacych  175 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -700 000,00 PLN.

Zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach dokumentu za pośrednictwem poczty tradycyjnej przy wykorzystaniu załączonego formularza na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, lub przy wykorzystaniu załączonego formularza na adres poczty elektronicznej: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 23 czerwca 2021 r.

Plan działania

Formularz