Ciechanów, dnia 07.06.2021r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 4, w dniu 24 czerwca 2021 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2020.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2020.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

Z uwagi na stan spidemiologiczny, organizatorzy są zobowiązani do przestrzegasnia odpowiednich procedur zwiazanych z przebiegiem WZC. Dlatego też proszę o potwierdzenie udziału telefonicznie tel. (23) 672 13 82, elektronicznie na e-mali Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub sms pod nr tel. 516 055 571 w nieprzekraczającym terminie do dnia 18.06.2021

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

 

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 

 

zebranie 01