W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, SSS-LGD zaprasza przyszłych Beneficjentów na szkolenia w zakresie :

- podejmowania działalności gospodarczej oraz

- rozwijania działalności gospodarczej.

Przewidywanie rozpoczęcie naboru odbędzie się na przełomie czerwca/lipca 2021 roku.