W dniu 16.12.2020 r. odbyło się 1- dniowe Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące poprawek do naboru nr  13/2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". Rada zebrała się w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w złożonej dokumentacji wynikających z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 07.12.2020 r. znak sprawy UM07-6935-UM0713732/20 RW-D-IV.7161.4.798.2020.AW. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną w kraju posiedzenie odbyło się  w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams. Poniżej zamieszczono listy operacj wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady LGD.
 

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD