Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w ramach projektu współpracy:

 „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim WIEŚ) ogłasza:


KONKURS

„Pomysł na produkt lokalny i lokalnego twórcę”

 

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produktów lokalnych, niejednokrotnie wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania LGD.

W ostatnich latach coraz więcej osób postrzega produkty lokalne/regionalne jako atrakcję turystyczną regionu i uświadamia sobie, że nasze wyjątkowe produkty związane z kulturą, tradycją, historią i bogactwem naturalnym, należy w znacznie większym stopniu niż dotychczas promować.

Zaprezentowanie bogactwa różnorodności lokalnych tradycji powinno wzbudzić większe zainteresowanie potencjalnych konsumentów i turystów odwiedzających obszar objęty LSR naszymi produktami. Szeroka prezentacja produktów lokalnych pozwoli także na utożsamianie ich z obszarem LGD, nie będą one anonimowe i mogą stać się wizytówką naszego regionu.

Postawione zadania mają osiągnięcie jednego najważniejszego celu: wzrostu atrakcyjności obszaru objętego LSR poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne produkty.

 

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  1. Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna
  2. Produkt żywnościowy/ spożywczy
  3. Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.  (szczegóły w Regulaminie) 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

  • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
  • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
  • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
  • Prezentacja i promocja na wydarzeniach z obszaru LGD 
  • Prezentacja na stronie LGD.
  • Nagrody rzeczowe za dwa pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

 

 Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 OBRAZ