27.08.2020

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuję, iż w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na obszarze powiatu żuromińskiego podjęła decyzję o zmianie sposobu realizacji imprezy pn."Letnia promocja produktów lokalnych przez podmioty ekonomi społecznej". Zmianie ulegnie  miejsce i forma przeprowadzenia konkursu, która obędzie się w siedzibie SSS-LGD.