25.02.2020r.

W dniu 21-22 lutego 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 oeaz 6/2020. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

 

Nabór 1/2020 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 2/2020 - Nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 3/2020 - Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym  

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Nabór 4/2020 - Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 6/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Protokół

Formularz protestu