12.02.2020r.

Posiedzenie Rady

Uprzejmie informuję, iż w dniach 21-22 lutego  b.r.  o godzinie 9:00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2.    Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3.    Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”
4.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
5.    Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
6.    Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 6/2020,.
7.    Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 6/2020,.
8.    Zapytania i wolne wnioski.
9.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki