03.12.2019r.

W dniu 02.12.2019r odbył się wybór oferenta do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 22.11.2019r. dotyczącego opracowania oraz wydruku ulotek i kalendarzyków. Wybrano firmę ONSTUDIO Sp.ZO.O , która zaoferowała najniższą cenę.