15.10.2019r.

10 października 2019 r. świętowaliśmy dwie rocznice - 25 lat utworzenia Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy oraz 10 lat funkcjonowania LGD.

Wspominając minione lata, miło zauważyć prężne działania LGD – dokonania zarówno na obszarze naszego LSR poprzez widoczne inwestycje i poza nim poprzez udział w licznych targach i wydarzeniach promocyjnych na terenie partnerskich LGD były możliwe dzięki zaangażowaniu członków LGD oraz dzięki wsparciu z Unii Europejskiej początkowo w ramach Programu LEADER, później w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To doniosłe wydarzenie odbyło się w Słonecznym Dworku w Chamsku, miejscu które zostało objęte wsparciem w ramach lokalnej strategii rozwoju.

SSS – LGD działa na terenie 2 województw, 4 powiatów i 13 gmin członkowskich. W jubileuszu wzięli udział m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – Radny Wojewódzki Pan Konrad Wojnarowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego – Pan Jacek Kudła. Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Członkowskich, Radni gminni i powiatowi , dyrektorzy  instytucji kultury i Urzędów Pracy, Prezesi Stowarzyszeń , przedsiębiorcy  przedstawiciele  zaprzyjaźnionych LGD z Mazowsza oraz organizacji nami współpracującymi, Beneficjenci którzy otrzymali wsparcie oraz członkowie władz LGD i pracownicy biura. Gośćmi byli także przedstawiciele współpracujących z nami instytucji publicznych i niepublicznych z Łotwy.

- To było 10 wspaniałych lat budowania silnego partnerstwa międzysektorowego. Dzięki wdrażaniu dwóch Lokalnych Strategii Rozwoju, prawie 10 mln zł zostało zainwestowanych rękami naszych beneficjentów w rozwój i powstanie nowych firm, rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej, a także w inicjatywy dotyczące rozwoju kapitału społecznego i zachowania dziedzictwa lokalnego. Przyznany nam budżet wykorzystujemy w całości, a codzienna praca biura i władz oraz naszych beneficjentów, zaowocowała wieloma innowacyjnymi i istotnymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi obszaru i poprawie jakości życia - mówił przewodniczący rady LGD Pan Długołęcki Andrzej podczas swojego wystąpienia. - Podejmowane przez nas działania zaktywizowały mieszkańców, przyczyniły się do budowy kapitału społecznego oraz nadały kierunek zmian. Tych wszystkich wspaniałych inicjatyw i wydarzeń nie byłoby bez zaangażowania około 100 członków Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zakładali Stowarzyszenie, którzy społecznie pracowali i nadal wnoszą ogromny trud, aby nasze LGD mogło nadal się rozwijać.

Podczas konferencji z okazji jubileuszu nasze Stowarzyszenie otrzymało wyjątkowe odznaczenie Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Jest on wyróżnieniem za całokształt naszej działalności społecznej na rzecz Województwa Mazowieckiego, za działania, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. To dla nas wielki zaszczyt.

Wszystkim tak licznie przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za obecność i świętowanie wraz z nami tego ważnego wydarzenia.

Relacja fotograficzna z wydarzenia

133

155       156       zdj 4

 

 72263577 985537771792443 805099591094501376 n

72289756 2734031513287865 7165928804802625536 n       72381808 709031749611968 543450578559172608 n       72846163 2480715452035686 1880905374513496064 n

72576332 1719542968175978 4607830623854264320 n 

73236415 416790225691525 1135410407544979456 n    74238376 416702222380743 8494642302927503360 n 

zdj 2    zdj 3

             zdj 1