23.09.2019r.

 

W dniu 15 września 2019r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt.„Co Wieś to inna pieśń”, na obszarze Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze oraz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania gościliśmy naszego partnera zagranicznego Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z siedzibą w Bonares (Hiszpania).

Uczestnikami wizyty byli: Ignacio Caraballo - Marszałek Prowincji  Huelva, Miguel Ángel Curiel Reinoso - prezes Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva oraz burmistrz gminy Hinojos, Pilar Cendrero Araújo - zastepca dyrektora Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Mayte Jiménez Díaz - manager Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Ángela Olaya Camacho - specjalista do spraw komunikacji w Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, koordynatorka projektu.   

Swoją wizytę goście rozpoczęli od spotkania w biurze LGD-PM, podczas którego Prezes Stowarzyszenia Danuta Kucińska przedstawiła prezentację na temat działalności grupy. Następnie uczestnicy wizyty udali się na Jarmark Jesienny  ,,Od pola do stołu”. Podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowiecki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Poświętne w Płońsku przedstawiciele z Hiszpanii zaprezentowali swój obszar, produkty lokalne i turystyczne. Zgodnie z programem uczestniczyli również w IV Płońskich Gminnych Dożynkach Diecezji Płockiej i Ziemi Płońskiej w Szerominku. Podziwiali piękne wieńce i ceremoniał dożynkowy  a na scenie złożyli podziękowania i życzenia dla rolników i wszystkich uczestników imprezy.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka Raciąż w Pólce Raciąż. Po przywitaniu gości przez gospodarzy,  uczestnikom wizyty zaprezentowano projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD –Przyjazne Mazowsze tj. tramwaj konny, przyroda to przygoda, spotkanie ze zdrowiem – SPA dla każdego  i inne. Podczas pobytu w Sielance zostały zorganizowane także warsztaty ceramiczne.

W dniu 16 września zagraniczni partnerzy odwiedzili Miasto i Gminę Lidzbark. Wzięli udział w spotkaniu z władzami Panem Burmistrzem Maciejem Sitarek, sekretarzem Gminy Krzysztofem Wieczorkiem oraz przedstawicielami władz SSS-LGD – Wiceprezesem Zarządu Sylwią Sańko oraz Bożeną Sękowską- pracownikiem Biura LGD. Przedstawiono prezentację na temat działalności grupy. Następnie uczestnicy wizyty udali się na nowo wyremontowany stadion lekkoatletyczny, który zrobił na gościach duże wrażenie. Ostatnim punktem programu był wspólny spacer na plażę miejską oraz promenadę nad jeziorem Lidzbarskim.

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva to jednostka ponadgminna, utworzona przez 15 gmin w prowincji Huelva, region Andaluzja w Hiszpanii. Podmiot ten dąży do poprawy jakości życia mieszkańców swoich gmin, świadczy usługi dla około 90 000 mieszkańców (prawie 20% ogółu prowincji Huelva). Organizacja została utworzona w 1996 r. Od tego momentu prowadzi także różne projekty o charakterze turystycznym, których celem jest podniesienie świadomości wśród ludności na temat ogromnego znaczenia zasobów dziedzictwa regionu i wykorzystanie tych zasobów do zwiększenia jego aktywności turystycznej.

Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń” współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

IMG 1597

del. Hiszpańska 2 IMG 1562