05.07.2019r.

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ W PARTNERSTWIE Z LUBELSKIM
STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW CYDRU, LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA OWOCOWY
SZLAK ORAZ LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ ZAPRASZA DO
UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO HOLANDII W RAMACH OPERACJI  PN.
„INNOWACJE SZANSĄ NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” W DNIACH 18-22
SIERPNIA 2019 ROKU.

Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w
zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów
wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie
doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania
grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie
Holandii

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz
form powiązań partnerskich

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii
dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania
lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU CAŁEJ POLSKI:

-przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci,
przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych
interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

-rolników lub grupy rolników;

-posiadaczy lasów;

-naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych;
uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),

-przedsiębiorców;

-podmiotów doradczych.

-konsumentów i ich organizacji;

-jednostek samorządu terytorialnego;

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze
łańcucha żywnościowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą
tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do
dnia 12 lipca br. do godz. 16.00  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. [1],
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210
Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi
Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl
[2], www.lgdowocowyszlak.pl [3], www.zielonypierscien.eu [4]

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel.
668 881 103, 81 825 27 27

Karta zgłoszeniowa