10.05.2019r.

W dniu 07.05.2019 r. odbyło się 1- dniowe Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące poprawek do naboru nr 7/2019, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD

Lista wniosków wybranych