14.03.2019r.

Rozstrzygnięcie Konkursu na produkt lokalny

 

Dnia 13 marca 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na produkt lokalny, którego Organizatorem było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Konkurs miał na celu identyfikację i promocję produktów lokalnych obejmujących  kulinaria i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub cykliczne wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

W ramach konkursu nadeszło wiele barwnych i ciekawych prac z obszaru działania LGD. Jury oceniło wnikliwie i rzetelnie wszystkie prace, zwracając uwagę na ich zgodność z tematyką, pomysłowość oraz nawiązanie do tradycji. Po burzliwych obradach Jury wybrało 4 najlepsze , których autorzy zostaną nagrodzeni wyjazdem do Hiszpanii ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Przyjazne Mazowsze” i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

 

- Nagroda dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku
Wydarzenie - Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich- Od 2017 r MGOK w Glinojecku . Przegląd jest doskonałą okazją do zapoznania się z różnymi formami amatorskiej twórczości Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenie daje też możliwość konfrontacji twórczości artystycznej oraz integracji mieszkańców. Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować swoją twórczość w dwóch kategoriach: forma sceniczna (zespoły wokalne, instrumentalne, chóry i kapele, kabarety, małe formy teatralne) oraz rękodzieło (grafika, malarstwo, rzeźba, wikliniarstwo, haft, gobelin i inne). Autorzy najlepszych prac i prezentacji otrzymują nagrody.

- Nagroda dla Gminnego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
Wydarzenie -  Uroczystość obchodów wydarzeń z dnia 05.07.1953 r. w Niedziałkach- w miejscu gdzie został pomordowany oddział Armii Krajowej pod dowództwem Wacława Grabowskiego ps. ,,Puszczyk"- cykliczna uroczystość organizowana od 2011 r. Jest podzielona na 3 części: msza polowa, występy artystyczne oraz biesiada partyzancka. Uroczystość wzbogacona jest o rekonstrukcję oblężenia oddziału ,,Puszczyka"


- Nagroda dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
Twórczość artystyczna- Grupa wokalno - instrumentalna TAKIE TAM z Radzanowa.- Funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie . Składa się z instruktorów oraz wychowanków Domu Kultury. Występuje na wszystkich gminnych uroczystościach z bardzo różnorodnym repertuarem: począwszy od ludowego poprzez lata 50 /60/80 po repertuar współczesny. W jej skład obecnie wchodzą 3 wokalistki oraz dwóch instrumentalistów , którzy w zależności od potrzeby grają na instrumentach bądź śpiewają. Grupa bierze udział w licznych konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i uznanie.

- Nagroda Dla Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu
Rękodzieło- Regionalny strój zawkrzeński ( wersja lubowidzka)- Strój damski  i strój męski.

               

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!