25.02.2019r.

 

 

Uwaga - atrakcyjny konkurs z nagrodami

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania  ogłasza konkurs na produkt lokalny, który mógłby być kojarzony w sposób jednoznaczny z  obszarem naszego LSR i może stać się elementem wyróżniającym nas na terenie północnego Mazowsza a także przyczyniał się do jego promocji, promocji całego LGD lub jednej z gmin członkowskich.

Produktem lokalnym mogą być:

  1. produkty kulinarne
  2. rękodzielnictwo
  3. twórczość artystyczna
  4. cykliczne wydarzenia związane z lokalnym dziedzictwem

W konkursie mogą wziąć udział:  pełnoletnie osoby fizyczne, organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści z obszaru naszych gmin członkowskich (w przypadku osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania, w przypadku instytucji i organizacji siedziba).

Udział w Konkursie to również szansa na bez kosztowe wypromowanie własnych pomysłów i produktów. Produkty wybrane przez komisję konkursową  zostaną uznane jako lokalne.  Będą więc promowane przez LGD w ramach bieżącej działalności.

Termin zgłoszenia-  od 01 do 12 marca 2019 r., osobiście, mailem lub listownie na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Adres: 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – lokalna Grupa Działania,  09-400 Ciechanów, ul. Śląska 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania: Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

Nagroda w konkursie – wyjazd studyjny dla czterech osób fizycznych lub przedstawicieli organizacji/instytucji z obszaru LGD do Hiszpanii w celu zaprezentowania swoich produktów lokalnych

 

Regulamin konkursu

Cel konkursu - identyfikacja i promocja produktów lokalnych obejmujących  kulinaria i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub cykliczne wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

Zasięg terytorialny konkursu: obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania tj. gminy: Glinojeck, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Wiśniewo oraz cały powiat żuromiński

Uczestnicy konkursu: pełnoletnie osoby  fizyczne, osoby prawne oraz  organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści na trwale związani z obszarem LGD.

Warunek konieczny uczestnictwa w konkursie: wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją konkursową (np. zdjęcia w formacie JPG o rozdzielczości min. 1280 x 768 pikseli, zeskanowane certyfikaty) od dnia 01 do 12 marca 2019 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w biurze LGD przy ulicy Śląskiej 1 w Ciechanowie oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl Formularze, które nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie lub będą niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Uwaga: Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden produkt

Wybór laureatów:  Oceny dokona pięcioosobowa komisja  konkursowa powołana przez Zarząd spośród pracowników biura i członków władz Stowarzyszenia.

Nagroda: wyjazd studyjny do Hiszpanii dla 4 laureatów w ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Przyjazne Mazowsze” i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku