18.02.2019r.

Posiedzenie Rady

Uprzejmie informuję, iż w dniach 26-27 lutego  b.r. (wtorek, środa) o godzinie 10:00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
  5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.
  6. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.
  7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki