26.11.2018r.

PB192072Laureaci  konkursu wiedzy dla młodzieży (22 uczniów) ze szkół ponadgimnazjalnych z obszarów naszego LGD oraz LGD „Przyjazne Mazowsze”  w dniach 18 – 22 listopada 2018 r. uczestniczyli w studyjnym wyjeździe do Oebisfelde w Niemczech. Podczas pobytu zapoznali się z obszarem naszego zagranicznego partnera oraz nabyli wiedzę na temat tamtejszego rynku pracy i działań na rzecz  poprawy środowiska naturalnego w Unii Europejskiej poprzez  edukację ekologiczną w tym zakresie. Nagroda  sfinansowana ze środków  PROW na lata 2014-2020 to pierwsze zadanie w ramach projektu współpracy międzynarodowej realizowanego przez obydwie lokalne grupy działania z LGD niemieckim pt „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” o akronimie WIEŚ. Kolejne wydarzenia w ramach projektu realizowane będą w latach 2019 – 2020.

 

 

PB192074       PB192075

PB192076