11.09.2018r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września br. o godzinie 10:00  w Ośrodku Wypoczynkowym Danusia w Lidzbarku - Klonowo 82 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie bieżących spraw.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki