11.09.2018r.

walneW uzgodnieniu i z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Danusia w Lidzbarku - Klonowo 82 w dniu 28.09.2018 roku - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Z upoważnienia Zarządu

Sylwia Sańko – Kierownik biura LGD 

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy -Lokalna Grupa Działania za lata 2013-2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2013 - 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy -Lokalna Grupa Działania za lata 2013-2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za lata 2013 - 2018.
 10. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Omówienie propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru i Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia - podjecie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian.
 13. Omówienie zmian w Regulaminie Rady LGD oraz podjecie Uchwały.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad..

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w porządku obrad prosimy o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków.