27.08.2018r.

W dniu  8 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące wprowadzenia odpowiednich zmian w dokumentacji konkursowej w ramach naborów nr 2/2018 oraz 3/2018, które wynikały z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Poniżej zamieszczono zaktualizowane listy rankingowe operacji wybranych i niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Nabór 2/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 3/2018 Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD