14.05.2018

WAZNE1

 

Beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, którzy zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców: przedsiebiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (...) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej tj. chcą lub korzystają z tzw. "ulgi na start" mają obowiązek do złożenia oświadczenia przy składaniu pierwszego wniosku o płatność.

Oświadczenie powinno zawierać:

1. Conajmniej dane identyfikujące  beneficjenta

2. Potwierdzenie korzystania z uprawnień wynikajacych z w/w art. tj. "ulgi na start"

Beneficjenci, którzy wraz z oświadczeniem nie złożyli lub nie złożą dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności wraz z wnioskiem o platność dla pierwszej transzy pomocy zobowiązani będą do ich złożenia wraz z wnioskiem o płatność dla drugiej transzy pomocy.

Szczegóły w piśmie ARiMR