19.03.2018r.

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 9 marca 2018r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

  1. w ramach konkursu 1/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie branży turystycznej 1 wniosek,
  2. w ramach konkursu 2/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej 8 wniosków,
  3. w ramach konkursu 3/2018r. z zakresu z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 13 wniosków.