2.03.2018

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork w dniu 23 marca 2018 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznaczono drugi termin, którego uchwały będą prawomocne.

 

waLNE 2018