Stan wykorzystania środków finansowych - stan na 31.12.2017

28.02.2017r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania przedstawia informację o sposobie wykorzystania środków finasowych na koniec 2017r.

Stan wykorzystania środków finansowych - tutaj