16.01.2018r.

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników biura LGD.

Treść zapytania wraz z ofertą cenową do pobrania tutaj.